Utbildning

HR-praktik = säker dubbelvinst

Studenter fyllda av färska forskningsrön och HR-sektionen på en gigantisk mediekoncern. Vilken nytta kan de ha av varandra? Väldigt stor, visar det sig.

Från och med hösten 2019 får mastersprogrammet i Human Resources vid Linköpings universitet en riktig injektion från den praktiska världen. Sex utvalda arbetsgivare kommer att bilda en med utbildningen »samverkande partnerorganisation«.

Bland de utsedda: Mediekoncernen NTM. Verksam i stora delar av Sverige. Med traditionella dagstidningar, digital och rörlig medieproduktion. Distribution, eventarrangemang. Ja, till och med en resebyrå finns inom den breda bolagssfären.

»För vår del handlar åtagandet om att ta emot en universitetspraktikant varje år. Det har vi gjort flera gångare tidigare, nu sker det på den här vetenskapligt höga masternivån och det är väldigt spännande«, säger Karin Wetterstrand, HR-chef på NTM.

Hur går då praktiken till, och vad rör sig studentens uppgifter om? Inget kaffekokande direkt. Utan om att med sina färska studierön försöka lösa real cases.

»Nästa år funderar vi på att låta praktikanten hjälpa oss med steg två i vår digitalisering. Vi har redan digitaliserat mycket gentemot våra kunder. Nu vill vi göra samma sak också internt, och där behöver man ett djupgående forskningsrelaterat resonemang. Vad kommer att bli svårt, vad blir lätt? Sådant hoppas vi kunna få svar på.«

Även praktikanter från andra program kan utföra stordåd.

»En tjej som praktiserade hos oss var inriktad på genusfrågor, så hon fick använda sina specialkunskaper inom vårt distributionsbolag. Nu arbetar hon hos oss med rekrytering och onboarding.«

En annan praktikant fick i uppgift att se över HR-arbetets kommunikationskanaler och företagets employer branding.

»Nu har vi en hemsida där medarbetarna berättar om hur det är att arbeta hos oss. Jag anställde en arbetsmiljöansvarig som hade blivit intresserade av oss på det sättet.«

»Praktik är helt enkelt bra för alla parter. Och inte heller förenat med några stora kostnader. Det man måste investera i är tid, men det får man mångfalt tillbaka. Sedan är det också detta att vi måste stå lite på tå och skärpa oss när vi ska ta emot en praktikant, tänka igenom saker.«

Som när man städar huset innan folk ska komma hem på fest?

»Lite grann! Det kvalitetshöjer automatiskt det egna sättet att arbeta. Vi ser bara vinster med det här.«

Publicerad: onsdag 28 november, 2018
Karin Wetterstrand, HR-chef på NTM.

MASTERPROGRAMMET I HUMAN RESOURCES

• Det omgjorda masterprogrammet i Human Resources vid Linköpings universitet riktar sig till »studenter som vill söka sig bortom kända lösningar på kända problem«.

• 6 speciellt utvalda arbetsgivare ingår i en samarbetsorganisation, som ska förse programmets studenter med praktikplatser och »verkliga HR-utmaningar som de får arbeta fram forskningsbaserade lösningsförslag till och presentera för uppdragsgivarna«.

• Utbildningen startar höstterminen 2019. Kunskapskrav och mer information: se liu.se.