Paula Hogéus berättar om vad nya visselblåsarskyddet innebär.

Juridik

Skydd för visselblåsare

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om ett ökat skydd för visselblåsare. Vi frågade Paula Hogéus, vd för EY Law och expert på arbetsrätt, vad detta innebär.

»Den största nyheten i förslaget är ett krav för företag och organisationer att inrätta interna rapporteringssystem för visselblåsning. En särskild person eller avdelning som har som funktion att ta emot uppgifter om missförhållanden ska alltså utses. Denne måste också återkoppla till en eventuell visselblåsare genom att bekräfta att uppgiften har mottagits och vem som har tagit emot den. Som visselblåsare har man dessutom alltid rätt att få sin identitet skyddad.«

Vilka skulle inbegripas av detta »kanalkrav«?

»Alla företag med en omsättning på mer än 10 miljoner euro eller 50 anställda omfattas av förslaget. Små företag och så kallade mikroföretag faller alltså utanför direktivförslaget. Däremot omfattas samtliga aktörer inom finanssektorn oavsett storlek, eftersom det där kan finnas en förhöjd risk för penningtvätt. Dessutom omfattas alla statliga och regionala myndigheter, samt kommuner med fler än tiotusen invånare.«

Behövs det ett stärkt visselblåsarskydd, som du ser det?

»Redan i dag finns full yttrande­frihet och efterforskningsförbud inom offentliga organ. Även i den privata sektorn finns en utpräglad kritikrätt att påtala missförhållanden; under vissa förutsättningar är det även godtagbart att gå ­direkt till media. Sedan den 1 januari 2017 har vi i Sverige en uttrycklig lagstiftning som ger anställda och inhyrd personal skydd mot repressalier vid påtalande om allvarligare missförhållanden. Och jag kan säga så här: Seriösa aktörer vill naturligt fånga upp och göra något åt rapporter om missförhållanden eller and­ra oegentligheter. Därför har också många företag och organisationer ­redan i dag frivilligt skapat egna ­rapporteringssystem, dock inte alls i den utsträckning som direktivförslaget skulle innebära.«

 

WHISTLEBLOWING I ARBETSLIVET

Hur upptäcker man och förebygger oegentligheter i organisationen? Vilka skyldigheter har ett företag? Finns det ett fungerande visselblåsarsystem som är i enlighet med gällande lagstiftning?

Den 15 maj i Göteborg och den 17 maj i Stockholm arrangerar Sveriges HR Förening utbildningen Whistleblowing i arbetslivet med Paula Hogeus och hennes kollega Erik Skoglund från EY Law. Anmäl dig här!

 

Text: Pontus Dahlman

Publicerad: måndag 3 december, 2018

Alla företag med en omsättning på mer än 10 miljoner euro eller 50 anställda omfattas av förslaget.