Diskriminering

Felaktigt bortvald?

Är det bara kompetensen som avgör om vi får jobbet? Självklart inte. Men varför tror vi själva vi får nobben när vi sökt ett jobb?

Rekryteringsföretaget TNG har släppt en angelägen men i ärlighetens namn rätt deprimerande rapport … Hela 73 procent upplever att de har blivit bortvalda på felaktiga och diskriminerande grunder.

 

Här är de fem enskilt vanligaste upplevda skälen:

1. Ålder – 64%

2. Utseende – 24%

3. Kön eller könsöverskridande identitet – 15%

4. Etniskt ursprung – 13%

5. Funktionsnedsättning – 3,4%

Publicerad: onsdag 5 december, 2018