Hälsa

Den stora tröttheten

Nästan en tredjedel av landets sysselsatta har det senaste året upplevt besvär på grund av sitt arbete. Toppar gör arbetsbelastning och trötthet. Vad ligger bakom Arbetsmiljöverkets nya siffror? Vi frågar en riktig stressexpert.

Nya rapporten Arbetsorsakade besvär visar att 1,4 miljoner av landets 5 miljoner sysselsatta har besvär på grund av sitt jobb. Och det är en speciell åkomma som är vanligast: Trötthet, som hela 80 procent av kvinnorna och nästan 70 procent av de drabbade männen besväras av.

»Att tröttheten är stor är i sig inget överraskande, men att den är det allra vanligaste besväret förvånade mig«, säger Göran Kecklund, professor och forskare på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Han beskriver en sorts trötthetens olyckliga kedjereaktion.

»Vanligaste orsaken till besvären hos både kvinnor och män är en för hög arbetsbelastning, en faktor som kan leda till stress, som i sin tur leder till sömnstörningar och därmed just trötthet.«

»Att trötthet sticker ut i rapporten är också ett tecken på att balansen mellan belastning och återhämtning inte fungerar, man har kort sagt för lite möjlighet till återhämtning för den stressbelastning man har. Sömnstörningarna är ett tydligt tecken på detta.«

Men att många mår dåligt av dagens arbetsliv är ju egentligen inga nyheter. Ändå verkar inte så mycket hända, med tanke på rapportens överlag dystra siffror just när det gäller sådana här psykologiska typer av besvär?

»Det finns en medvetenhet, men man måste vara beredd på att göra något också. Ständigt kontrollera sin arbetsmiljö och fånga upp hur människor mår, hitta bristerna för att komma åt arbetsbelastningen och stressen. Men jag tror faktiskt att det är många arbetsplatser som inte utför ett sådant systematiskt arbetsmiljöarbete.«

Varför struntar de i det?

»Det kan delvis ha att göra med okunskap. Vi ska heller inte glömma att arbetsmarknaden är i ett läge där det är svårt att rekrytera personal. Och personalbrist, kombinerat med för få pauser, ja det är ingen bra kombination på en arbetsplats.«

»Jag tror absolut att det blir ett allt större konkurrensmedel att kunna visa att man en långsiktigt hållbar arbetsmiljö utifrån de här aspekterna.«

Göran Kecklund är också »ackrediterad sömnspecialist«. Så till sist måste vi förstås fråga, apropå trötthet: kan det inte vara läge att propagera för den hederliga tuppluren, på arbetstid?

»Det kan vara en intressant åtgärd, men jag tror inte att den kan lösa trötthetsproblematiken i svenskt arbetsliv.«

 

 

Text: Pontus Dahlman
Foto: Niklas Björling

Publicerad: fredag 7 december, 2018

RAPPORTEN ARBETSORSAKADE BESVÄR

• Drygt 12 000 personer har deltagit i Arbetsmiljöverkets undersökning om »de hälsoproblem som orsakats av arbetet« hos landets sysselsatta de senaste 12 månaderna.

• 28 procent av dessa har drabbats av sådana besvär.

• »Bara« en tredjedel av dessa som rör sig om klassiska fysiska arbetsplatsolyckor. I stället dominerar andra orsaker:

• 59 procent av männen och 70 procent av kvinnorna upplever hög arbetsbelastning som orsak till besvären.

• 80 procent av kvinnorna och nästan 70 procent av de drabbade männen besväras av trötthet på grund av sitt arbete.

• Ytterligare vanliga psykiska besvär: »Oro eller ångest« över arbetet och koncentrationssvårigheter. 35 procent av kvinnorna erfar och »symptom på depression eller utmattningssyndrom.«

Läs hela rapporten på: av.se