Livet låter sig inte planeras – vi måste acceptera att tillvaron är oviss, menar Åsa Lundquist Coey.

Ledarskap

Gilla läget!

Är strategier överskattade? Ja, menar Åsa Lundquist Coey i sin nya bok, Samspel och rävspel.

»Det problematiska med strategier och planer är att de lätt överdrivs. Det sker ofta när folk blir ängsliga ­eller oroliga. Då hänvisas det omedel­bart till strategier i stället för att ta i det som uttrycks, alltså oron. När vi hänvisar till abstrakta ­koncept blir folk ännu mer oroliga, para­doxalt nog.«

Åsa Lundquist Coey, som dokto­rerat i Management & Complexity, har i sin forskning ett kritiskt perspektiv till gängse managementteorier. Hon skrev boken eftersom hon tycker att vi översvämmas av »evangeliska koncept« om hur vi borde bete oss för att bli effektiva och framgångsrika. 

»Dessa recept ökar oro och stress och gör att många människor tror att det är fel på dem, att de borde göra någonting annat än vad de gör.«

Åsa menar att en anledning till att människor är oroliga är att vi inte vet vad som ska hända. Men i stället för strategier borde vi acceptera att tillvaron är oviss.

»Det första vi måste göra är att sluta tro på svammel. Dessutom skulle vi alla tjäna på att bli mer ­kritiska till överdrivna löften.«

I stället för att skapa ett ideal av hur det borde vara på jobbet ska man titta på hur det faktiskt är och utgå från det:

»Om man lyssnar på retoriken i organisationer hör man ofta vad vi borde göra: ›Ledningsgruppen borde‹ och ›medarbetarna borde‹, i stället för att uppmärksamma vad vi faktiskt gör. Det är utifrån det vi gör som etik, värderingar och kultur uppstår, inte det vi borde göra. Att gå omkring med en känsla av att det man gör är fel, man tycker att man borde göra något annat än det man gör, bidrar till att öka spänning, oro och därmed höga sjuktal. Många upplever sig inte räcka till. Den här ideologin, att det är fel på oss och att vi borde bli bättre, är en evangelisk ideologi som importeras väldigt okritiskt från Nordamerika.«

Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: fredag 14 december, 2018

Att gå omkring med en känsla av att det man gör är fel bidrar till att öka spänning, oro och därmed höga sjuktal.