Factfulness

Hot & möjligheter

Hur ser HR-cheferna på digitaliseringen?
Med tillförsikt, men också med en betydande oro, visar en ny undersökning från analysföretaget Yougov.

Största ­digiskräcken

59% av de tillfrågade anser att »it-hot som hackerattacker, bluffmejl och skadliga program« är den största utmaningen kring digitaliseringen när det gäller säkerhet. På säkerhetsproblematikens andra plats: »Att identifiera och skydda verksamhetskritisk data« (46%).

16%

svarar nej på frågan: »Genomför ditt företag regelbundna utbildningar för att öka medarbetarnas kunskaper kring it-säkerhet?«

Så mycket bättre …

20% anser att digitaliseringen avsevärt underlättat arbetsvardagen inom HR-arbetet. 25% menar att digitaliseringen underlättat en aning.

55% önskar ökad it-säkerhet

22% av de tillfrågade beslutsansvariga anser att digitaliseringen medför ett väsentligt större behov av it-säkerhet inom HR-avdelningen. 33% ser ett något större it-säkerhetsbehov.

9%

Nästan var tionde är negativ utifrån arbetsrollen till den digitala utvecklingen i allmänhet.

Så mycket sämre …

8% av de beslutsfattande inom HR anser att digitaliseringen avsevärt försvårat deras arbetsvardag. 18% tycker att ­digitaliseringen »försvårat en aning«.

60%

ser positivt på »digitaliseringen i allmänhet«.

Svårare talangjakt

9% upplever att digitaliseringen gjort det väsentligt svårare att »rekrytera nya talanger«. 16% att det är något svårare. Nästan var fjärde beslutande inom HR menar därmed att rekryteringen försvårats i stället för förenklats. 

50%

anser att »väsentligt fler säkerhetsrelaterade utmaningar« kommer att utvecklas kring digitaliseringen under de fem kommande åren. Varannan besluts­ansvarig alltså.

Text: Pontus Dahlman

Publicerad: fredag 14 december, 2018
Ola Wittenby, vd på Trend Micro.

»Bristen på säkerhetsutbildning är skrämmande«

Ola Wittenby är vd på it-säkerhets­företaget Trend Micro. Vi frågade honom vad man ska tänka på när verksamheten digitaliseras.

59 procent är oroliga för till exempel hackerattacker. Befogat?

»Absolut. Alla personuppgifter, både de man genererar som anställd och som privatperson, är högintressanta för kriminella att komma åt. Oavsett verksamhetens storlek.«

Många anser att rekryteringsarbetet försvårats av digitaliseringen …

»Introducerar man nya digitala rekryteringsprocesser, vill man vara säker på att informationen inte äventyras. Saknas den säkerhetskompetensen kanske uppgiften upplevs som svårare.«

Vad är då HR:s viktigaste uppgift när det gäller it-säkerheten?

»Vi anställda är den största attackytan för cyberhot. Den kriminella kreativiteten är enorm, och därför måste en kontinuerlig säkerhetsutbildning till. Något som det i dag är skrämmande få som anordnar. HR bör få äga denna fråga och ha medel att genomdriva den.«