Att glömma de »mjuka« frågorna kommer att få konsekvenser, menar Jens Orback.

Ledarskap

En hjärtefråga

Med fokus på humanism och samhällsansvar vill tidigare journalisten och ministern Jens Orback utbilda framtidens ledare.

Allt börjar på skolgården. Striden för rättvisa. Fajten mot ojämlikhet. Särskilt för en liten kille med namnet Jens Olov Heinrich.

»Jag var minst i klassen och gick i olika kliniker för mina svårig-heter i stavning, uttal och annat. Så det fanns ett stort behov av regelverk som skyddade mig. Att jag arbetat så mycket med mänskliga rättigheter handlar om tacksamhet för ett samhälle som gav mig möjligheter att växa.«

Efter en lång karriär, bland annat inom journalistik och politik, har Jens Orback tillträtt som ordförande i Anna Lindh Academy. Sveriges första värderingsstyrda ledarutbildning med fokus på mänskliga rättigheter och samhällsansvar.

Anna Lindh Academy ska med sin humanistiskt fokuserade värdegrund »forma framtidens ledare«.

»Dagens företag och organisationer står i hög grad inför värde-baserade utmaningar«, svarar han på frågan varför utbildningen är nödvändig.

»Ta #metoo. Hur tar man bäst tag i det och andra frågor kring diskriminering som nu ligger på ledningarnas bord?«

Studenterna är oftast chefer från 30 år och uppåt. Inte sällan från bjässar som Volvo, Swedbank eller Polisen.

»Hos oss får de en teoretisk grund om de mänskliga rättigheterna, vars fundament handlar om att hantera andra människor med värdighet. Här finns också en ›hård materia‹ när det gäller den lagstiftning som Europakonventionen för mänskliga rättigheter medför.«

»Det andra är att man får ta del av varandras utmaningar och dilemman, hur man löst eller kan lösa dem. Det tredje är inspiration och tips från mycket erfarna föreläsare. Dessutom får alla varsin ledarmentor under året.«

Frågor som förr ansetts »mjuka«, som just en rättvis behandling av människor och ett samhällsansvar, har blivit »hårda«?

»Ja, och i det moderna ledarskapet kan de inte nonchaleras! I dag kräver kunder, medarbetare och omvärld att företag och organisationer står för humana värden. Brister man där kan följderna bli mycket svåra.«

Hur ser då hans egen ledarstil ut? Jens Orback är också »känd från tv«, där han lett bland annat grävprogrammet Striptease. En tuff uppgift.

»När jag kom dit visade det sig att hälften av redaktionen, inklusive Janne Josefsson, också hade sökt tjänsten som programledare.«

Hur leder man sådana ledar-aspiranter?

»Genom att så gott det går ta vara på allas kompetens. Att vara
en ›vi-ledare‹ som lyssnar på sitt lag och när det krävs vara en ›jag-ledare‹ som kan ta beslut.«

»Men jag är också alltid väldigt tacksam för stödet från kunniga HR-medarbetare, som kan hantera människor i svåra situationer.«

Text: Pontus Dahlman
Foto: Ylva Säfvelin

Publicerad: fredag 21 december, 2018

JENS ORBACK

Gör: Ny ordförande i Anna Lindh Academy. Tidigare bland annat socialdemokratiskt statsråd med ansvar för »demokrati-, storstads-, integrations- och jämställdhets­frågor«. Också på cv:t generalsekreterare för organisationen Palmecentret.

Bor: I Stockholm.

Familj: Fru, fyra barn och ett barnbarn.

Hobby: »Mycket skogsliv. Eldar och röjer med motorsåg vid sommarhuset. Jagar också bollar; tennis och innebandy. Kopplar bort allt annat när ­spelet är igång.«

Oanad talang: »Har varit biodlare i trettio år. Slungar honungen själv och delar ut till mina vänner om de är snälla.«

 

ANNA LINDH ACADEMY

Sveriges första utbildning i värderingsstyrt ledarskap. Drivs av en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse. Riktar sig till chefer och ledare som arbetar i organisa­tioner inom privat, offentlig och idéburen sektor. Hålls i Malmö i samarbete med Malmö universitet. Består av fem kurstill­fällen under ett kalenderår samt en fältresa. Tillgång till varsin mentor under utbildningstiden. Efter avslutad utbildning ingår akademisterna i ett alumninätverk. Utbildningen ger 15 högskolepoäng.