»Jag ska inte gå in i väggen.«

Hälsa

Tråkiga avbrott gör susen

För många av oss går hjärnan ständigt på högvarv. Vi kastar oss mellan arbetsuppgifter och sedan när vi ska koppla av så sträckkollar vi på fem Netflix-avsnitt av favoritserien. Men hur påverkar det inlärningen? Rätt mycket, faktiskt – något som alla arbetsgivare bör fundera på.

Vid universitetet i Edinburgh har en grupp neuroforskare gjort en omfattande studie, där man jämförde resultatet mellan två grupper med försöksdeltagare som ombads lägga så många ord på minnet som möjligt. Direkt efter inlärningsperioden fick den ena gruppen ägna sig åt att spela ett spel i tio minuter medan den andra gruppen vilade. Den senare gruppen mindes betydligt bättre – både på kort och lång sikt. Forskarna rekommenderar oss att försöka ta bort så många intryck som möjligt. Sätt dig och stirra in i en vägg. Slå dig ned och kolla in hur gräset växer. Men vad du än gör – plocka inte upp mobilen. 

Publicerad: fredag 21 december, 2018