Hälsa

Mobbingens enorma pris – och lösningen

Runt en halv miljon människor om året upplever att de mobbas på våra arbetsplatser. Kostnaderna är enorma, men det finns också lösningar på problemet, säger HR-profilen och antimobbingspecialisten Richard Mårtensson. I en serie frukostseminarier arrangerade av Sveriges HR Förening visar han att förändring är möjligt.

»Undersökningar slår fast att mobbing kostar samhället många miljarder kronor. Lägg sedan till att mellan 100 och 300 personer per år tar sitt liv efter att ha blivit utsatta så inser du problemets omfattning.«

Det säger Richard Mårtensson, tidigare HR-chef inom flera stora verksamheter och numera organisationsutvecklande HR-konsult.

»Produktionsbortfallet handlar om att den mobbade inte förmår prestera fullt ut. Sjukskrivningarna blir också kostsamma för arbetsgivaren.«

I vår håller han tillsammans med Sveriges HR Förening frukostseminarier i en rad svenska städer på temat »Skapa lönsamhet genom att förebygga mobbing«. En sådan uppnås kort sagt genom att »få människor att vara på jobbet och slippa kostnaderna för att de inte är det«.

Men hur uppstår ett sådant här förfärligt problem, egentligen?  

Richard Mårtensson talar bland annat om »homogena arbetsplatser« och faran en sådan fastlåst kultur utgör. Verksamheter »där det finns regler om hur man ska tänka och vara« och där den som avviker tillrättavisas.

»Där löper till exempel hbtq-personer en signifikant risk att bli mobbade. Det är också platser där kreativiteten är satt ur spel och förändringsmotståndet är kompakt, vilket är en enorm risk i ett samhälle där organisationer tvärtom hela tiden måste utvecklas och ställa om.«

Akut handlar det om att på ett juridiskt hållbart sätt utreda om det faktiskt pågår en mobbing och vem som då ska ställas till svars. Redan här går det inte sällan snett, menar han.

»I dag är det inte ovanligt att någon plockas in för att göra kartläggningar via anonyma intervjuer. Den sortens undersökningar där en medioker konsult kan orsaka någons avsked måste få ett slut!«

Men kan inte anonymiteten få människor att våga träda fram?

»Jag tror inte att man förstår vilka krafter man släpper fram när människor tillåts uttala sig anonymt, det får mig att tänka på gamla skräckorganisationer som Stasi. Jag har träffat personer som drabbats av anklagelser för tio år sedan och än i dag är på gränsen till paranoida«, säger Richard Mårtensson.

»Det är inte förrän vi vet att någon kan hållas ansvarig som arbetsgivaren kan sätta in åtgärder och se över följden för den ansvarigas anställning. Men allra först gäller det att rannsaka sig: finns det något i själva företagskulturen som gjort mobbingen möjlig? Tro inte att det räcker att göra sig av med den som utfört mobbingen. Man måste först och främst se till att organisationen blir sund och etisk.«

Foto: Emil Fagander
Text: Pontus Dahlman

Publicerad: onsdag 2 januari, 2019

SEMINARIEFAKTA

Skapa lönsamhet genom att förebygga mobbning

• Sveriges HR Förening arrangerar frukostseminarier med Richard Mårtensson följande datum: 6 februari, Malmö. 7 februari, Jönköping. 13 februari, Gävle. 9 april, Göteborg. 10 april, Stockholm.

• Seminariets fokus: hur mobbing kan förebyggas, hur utredandet görs på ett riktigt sätt och arbetet efteråt bedrivs.

• Riktar sig till alla verksamma inom HR, chefer, skyddsombud och representanter från facket.

 

Anmäl dig här: https://hrforeningen.se/frukostseminarie-2019-skapa-lonsamhet-genom-att-forebygga-mobbning/

 

I dag är det inte ovanligt att någon plockas in för att göra kartläggningar via anonyma intervjuer. Den sortens undersökningar där en medioker konsult kan orsaka någons avsked måste få ett slut!

OM RICHARD MÅRTENSSON

Richard är en av Sveriges främsta experter och utredare inom mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling. Tidigare har han arbetat som HR-chef i en rad stora organisationer, såväl inom privat som offentlig sektor, bland annat HR-direktör i Falu kommun. Han har en personalvetarutbildning i grunden och är utbildad och certifierad i den norska utredningsmetoden »faktaundersökelse«. Som föreläsare är Richard personlig, engagerad, kvalitetsmedveten och bra på att förmedla sin kunskap.

I fjol höstas träffade HR People Richard Mårtensson i ett längre reportage. Läs det här!