Ledarskap

»Förändra? Aktivera allas hjärnor!«

Två tredjedelar av alla förändringsförsök i företag och organisationer går i stöpet. Varför då? Och vad göra för att lyckas? Glöm piskan uppifrån, och gör alla medarbetare till omvärldsspanare, menar experten Pär Lager.

»Vår hjärna är biologiskt inställd på att göra saker på samma sätt som vi alltid har gjort. En förändring kan också förändra ens ställning i gruppen. Dessutom har många negativa erfarenheter i bagaget: Sist jag var med om en förändring på jobbet så fick jag det ju sämre! En ganska tuff utgångspunkt«, säger Pär Lager.

Varför då envisas med att driva igenom förändringar? Det finns ju ett gammalt ordspråk som lyder: »If it ain’t broke, don’t fix it?«

»Förändringstakten i samhället ökar kraftigt. En rapport från World Economic Forum har visat att det mellan 2018–2022 krävs 101 dagars kompetensutveckling för en genomsnittlig tjänsteman – bara för att kunna göra sitt jobb! Det beror framförallt på digitaliseringen, teknologin som går in i alla arbetsmoment och yrkesroller. Om man vill behålla sitt jobb och att ens organisation ska finnas kvar måste man utvecklas och förändras mer än någonsin.«

Hur ska man då bära sig åt? I vår kommer Pär Lagers och Bobo af Ekenstam bok Förändringsprincipen. I april håller han ett föredrag med praktiska förändringsverktyg utifrån sin grundbult: Alla måste vara omvärldsanalytiker.

»Det vanliga är att en chef kommer in och säger: Det här håller på att hända! Men det funkar inte nu. I stället måste alla medarbetare släppas in i den löpande omvärldsspaningen och analysen«, säger Pär Lager.

»Om alla ser och förstår vad som händer utanför arbetsplatsen, så förstår man själv varför man behöver förändras. Så skapas ett sense of urgency. En förändringskraft som bygger på att medarbetarna själva ser konkurrenternas nya produkter, vad kunderna efterfrågar och håller reda på nya reglementen.«

Han fortsätter:

»Allas hjärnor måste aktiveras. Man är ju korkad om man inte ser till att dra nytta av alla smarta och välutbildade medarbetare så att de tipsar om vad som bör utvecklas. Första punkten på alla möten ska heta Omvärlden. Inte föregående månads protokoll.«

Som styrelseproffs är Pär Lager ofta »chef över vd:ar«. Han har haft en rad höga ledarposter och dessutom bokstavlig erfarenhet av förändringens nödvändighet. I början av sin karriär var han chef för affärsutvecklingen på Observer: Ett företag som utförde mediebevakning och bland annat levererade tidningsklipp på papper till sina kunder.

»När internet kom blev vår koncern helt överkörd. Vi såg det komma men lyckades inte förändra oss och bolaget i princip försvann. Den insikten om hur snabbt saker kan förändras har präglat mig enormt.«

Text: Pontus Dahlman
Foto: Johanna Norin
illustration: Shutterstock

Publicerad: tisdag 8 januari, 2019
Pär Lager. Foto: Johanna Norin

 

FRUKOSTSEMINARIUM

Så skapar du en förändringsdriven kultur

• Hålls 20/2 i Göteborg på IHM; 21/2 i Stockholm på EY; 26/3 i Linköping, den 3/4 i Falun och den 11/4 i Malmö.

• Leds av föreläsaren, författaren och rådgivaren Pär Lager, som har en rad styrelseuppdrag och har haft flera höga chefsposter i näringslivet.

• Seminariet bygger på Pär Lagers böcker Kommunikativt ledarskap från 2017 och den nya boken Förändringsprincipen – skapa en kultur av förändring och omvärldsanalys.

•  Målsättning: Visa på hur man med verktyg skapar en företagskultur där förändring är en naturlig del av verksamheten.

 

Anmäl dig på: 
https://hrforeningen.se/frukostseminarie-2019-sa-skapar-du-en-forandringsdriven-kultur/

 

Det vanliga är att en chef kommer in och säger: Det här håller på att hända! Men det funkar inte nu. I stället måste alla medarbetare släppas in i den löpande omvärldsspaningen och analysen.