Tillit

HR:s nya roll!

Tillit. Ett gigantiskt ord, späckat med känslor. Men också nyckeln i det stora och nödvändiga skifte som den offentliga sektorn står inför när det gäller synen på medarbetarna. Men vad går det ut på?

»Det handlar om att ersätta konkurrens och mätande med samarbete och tillit. Och ja, tillit är ett laddat ord, jag märker att många ryggar för det och tror att det handlar om att känna det man kallar blind tillit till medarbetarna, men detta är något helt annat.«

Det säger Louise Bringselius, förvaltningsforskare och docent i företagsekonomi. Hon har utsetts att driva ett utvecklingsarbete inom just detta område i Region Skåne, och är dessutom forskningsledare vid den statliga Tillitsdelegationen.

»Man kan säga att det började med attitydförändringar i den privata sektorn. Ta till exempel SAS koncernchef Jan Carlzon och hans idé om att skapa en plattare organisation och fördela ledarskapet genom att ›riva pyramiderna‹, eller P G Gyllenhammars om att byta det löpande bandet mot ansvarsfyllt teamarbete.«

Nästa steg i denna tillitsraket var, menar Louise Bringselius, när de unga aktörerna i den nya it-ekonomin bröt ny mark och passade på att skippa den strikta hierarkimodellen.

»Och nu har de här idéerna äntligen nått den offentliga sektorn, och äntligen säger också vi forskare. För man har kört in i kaklet med idén att det går att detaljstyra allt uppifrån och att det måste finnas manualer för minsta lilla insats. Det fungerar ibland, visst, men oftast förstör det arbetsmiljön och kvaliteten på tjänsterna. Medarbetarna blir frustrerade och passiviserade. Många ledare är också frustrerade för när alla bara lyder så skickar de ofta upp problemen till chefen igen, för man är så rädd att göra fel. Vi har haft en felfinnarkultur i hela den offentliga sektorn.«

Men vad leder tilliten till?

»God innovation, arbetsglädje och bättre tjänster utåt. Den ger ett större arbetsutrymme och möjlighet för medarbetaren att använda sitt omdöme och sin kunskap för att göra ett gott arbete. Man blir mer nöjd på jobbet när man blir litad på.«

»Nyckeln är att medarbetarna skall kunna ta helhetsansvar gentemot brukaren och internt, och våga ta initiativ. Jag kallar det medledarskap, alla skall se sig om ledare ta ansvar för helheten.«

Och HR:s roll? Detta kommer Louise Bringselius att berätta mycket mer om under sin föreläsning på HR NU. Men säger som en vink:

»HR kommer att få en mycket större roll, måste vara ute på plats och hjälpa hela organisationen. Jag har fått höra: vaddå, vi finns ju till för cheferna och arbetsgivaren? Den inställningen kan man inte ha när man ställer om till tillit.«

Text: Pontus Dahlman
Illustration: Shutterstock

Publicerad: tisdag 29 januari, 2019

 

LOUISE BRINGSELIUS föreläsning om Tillit på HR NU 2019

• Allt om skiftet inom den offentliga sektorn. Förändringarna och vinsterna som tillit kan innebära för medarbetare, ledare och samhällets medborgare.

• Ingår i konferensen HR NU, som i år bland annat fokuserar på och djupdyker i temat Offentlig sektor år 2025.

• Konferensen hålls den 20 mars i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här: https://hrforeningen.se/event/hr-nu/

 

 

Många ledare är också frustrerade för när alla bara lyder så skickar de ofta upp problemen till chefen igen, för man är så rädd att göra fel. Vi har haft en felfinnarkultur i hela den offentliga sektorn.