Foto: Karl Nordlund

Personligt

»Ledarskap handlar om ständig utveckling och förändring.«

Vad händer i HR-branschen just nu? I en öppenhjärtig intervju, först publicerad i Performance Potential, berättar Sveriges HR Förenings generalsekreterare Manne Didehvar om utmaningar, ledarskap och nya visioner.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du nu har! 

»Jag är född och uppvuxen i Persien, närmare bestämt Iran, och kom till Sverige i 20-års åldern efter att ha flytt undan Iran-Irak-kriget. Jag är utbildad inom marknadsekonomi och HR. Min yrkesbana är bred med en rad olika ledande befattningar inom bland annat handel och logistik. Innan jag fick uppdraget på Sveriges HR Förening år 2016 var jag dessutom verksam inom en av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer där jag arbetade som HR-chef. Där var jag ansvarig för hela branschens kompetensförsörjningsfrågor.«

 

Ser du att HR-frågorna kräver något specifikt kring just ledarskap?

»Jag tror att varje ledare, oavsett om man arbetar inom HR eller någon annanstans, behöver ha ett situationsanpassat ledarskap. Med det menar jag ett ledarskap som är anpassat efter de medarbetare som hen arbetar med och de krav och behov som hela verksamheten ställer.«

 

Vad är viktigt för Sveriges HR Förening att förmedla när det gäller just ledarskap? 
»Jag tänker spontant mod, kommunikation och passion. Jag tror att dessa tre egenskaper kommer att spela en allt större roll för i vilken grad varje ledare lyckas med att få med sig sitt team i en värld där individens förändringsvilja och förmåga avgör verksamhetens överlevnad.«

 

Vilken är din vision om vad ditt ledarskap ska åstadkomma?

»Utifrån min roll som språkrör för HR-branschen hoppas jag på att få Sveriges chefer och ledare att förstå, bekräfta och dra nytta av den kraft som finns inom HR. Jag vill leda och utveckla verksamheten så att alla som verkar inom HR i Sverige förstår sin viktiga roll och att vi tillsammans varje dag stärker HR-professionen genom det goda arbete som vi utför. Självklart hoppas jag också på att fler och fler som jobbar inom HR får upp ögonen för Sveriges HR Förening och förstår att när vi går samman blir vår röst och påverkansmöjlighet mycket större.«

 

Hur vill du uppfattas som ledare?

»Som tydlig, tillgänglig och pålitlig. Jag arbetar ständigt med att bli bättre på att kommunicera och vara tydlig. Alla människor är olika och har olika behov och då behöver sättet att kommunicera ständigt anpassas. Tillgänglighet är en annan sak som jag tycker är viktigt men för mig betyder det inte att jag ständigt måste vara fysiskt närvarande. Jag vill att mina medarbetare och kollegor i branschen ska känna att jag är inte är längre bort än ett SMS eller ett telefonsamtal. Och, slutligen, pålitlighet. Det handlar förstås om hur viktigt jag tycker det är att alltid leva upp till sina löften och det är någonting som är centralt för mig och mitt sätt att vara.«

 

Vad behöver din omgivning veta om dig för att kunna få ut den fulla potentialen ur ditt ledarskap?

»Två saker tror jag. Det ena är att jag till min natur är en mycket rak person. Jag gillar att ge och ta emot ärlig och konstruktiv feedback. Jag ser all feedback som en gåva och något som jag växer och utvecklas genom. Det andra är att jag är väldigt kreativ. Min hjärna är aldrig tyst och varje dag får jag många nya idéer på olika typer av utmaningar. Dessa idéer är förstås olika bra och genomtänkta – ibland är det idéer som inte alls handlar om mig och mitt uppdrag utan kan lika gärna handla om att utveckla servicen på den lokala lunchrestaurangen. Men för att få ut maximal potential av mig tror jag man måste förstå detta och sedan bidra till att vidareutveckla och prioritera bland alla dessa idéer. Många är inte alls tillräckligt bra för att förverkligas men ibland finns det ett och annat guldkorn som vi kan ta vidare och göra verklighet av.«

 

Varifrån hämtar du din inspiration?

»Jag en person som är väldigt observant på det som händer runt omkring mig och i vår värld och jag hämtar inspiration överallt, hela tiden. Inspirationen kan lika gärna komma från nära och kära som från någon som råkar servera min lunch för dagen.«

 

Hur inspirerar du andra?                     

»Oj, det får du fråga de som är runt omkring mig, det kan jag dessvärre inte själv svara på.«

 

Vilka 5 fokusområden ser du att just HR bör beakta kring ledarskap?

»I en föränderlig värld behöver även ledarskapet ständigt anpassas men det jag tror blir viktigast de närmaste åren är:

1) förmåga att analysera och förstå sin omvärld
2) mod att fatta beslut
3) förmåga att leda i förändring
4) förmåga att använda kommunikation som verktyg
5) vilja och drivkraft att anamma nya arbetssätt«

 

Vilka är dina största lärdomar som ledare hittills?

»Man brukar säga att det finns fem olika nivåer av ledarskap; position, relation, resultat, att bidra till andras utveckling och respekt. Att leda utifrån relation ger större utdelning än att leda utifrån position osv. Högsta nivån, respekt, är något en ledare kan förtjäna över tid baserat på vem ledaren är samt vad hen företräder och står för. I vardagen handlar det väldigt mycket om det vi talat om tidigare, att vara tydlig, tillgänglig och pålitlig. Men jag tror också att det krävs öppenhet, transparens och tillit för att nå hela vägen i sitt ledarskap.«

 

Vilka delar vill du utveckla vidare i ditt ledarskap?

»Alla delar. För mig handlar ledarskap om ständig utveckling och förändring.«

 

Vilken har varit din största utmaning som ledare hittills och hur har du tacklat den?

»Att leda en förändringsresa med stundtals mycket svåra och utmanande beslut att fatta. Som ledare är du den som tar emot den våg av skepticism som gärna uppstår både i och utanför organisationen och du behöver vara väl förankrad i visionen och uthålligt orka stå kvar även när det blåser runt omkring dig. Det är lätt att känna sig ensam som ledare och då är det viktigt med stöd från kloka människor runt omkring sig.«

 

Vilka 3 råd skulle du gett dig själv i början av din karriär som du nu med erfarenhet vet?

»Nätverka, nätverka mer och nätverka ännu mer. För mig handlar nätverka om att bygga relationer med människor där vi över tid ömsesidigt kan bidra till varandras utveckling och utmaningar framåt.«

 

Finns det någon person som betytt mycket för ditt ledarskap och vad har detta gett dig?

»Jag är en person som gärna sträcker ut handen när jag möter en utmaning och därför finns det många som betytt mycket för mig. Utan goda relationer och ett starkt nätverk hade jag inte varit där jag är i dag.«

 

Om du tvingades byta bana, vad skulle du ägna dig åt då?

»Då skulle jag välja att bli kock eller jurist. Det är yrken där jag tror att mina förmågor, inte minst min kreativa förmåga, skulle komma till nytta – fast på väldigt olika sätt förstås.«

 

Vad vill du att man ska minnas av dig som ledare i framtiden?

»Jag tror att det är lättast att minnas människor utifrån vad de faktiskt presterar men om vi talar om själva ledarskapet så ser jag gärna att det handlar om mod, kreativitet och affärsfokus.«

Foto: Karl Nordlund

Publicerad: fredag 1 februari, 2019

MANNE DIDEHVAR

Gör: Generalsekreterare för Sveriges HR Förening.
Bor: Täby, norr om Stockholm.
Familj: Fru, två söner (11 och 14 år) och två bonusdöttrar (20 och 22 år).
Karriär: »Jag har en ganska snårig bakgrund och startade min karriär som butiks- och varuhuschef. Sedan var jag många år inom PostNord-koncernen, bland annat som produktchef och koncernansvarig bemanningsstrateg. Innan jag kom till Sveriges HR Förening hade jag inom ramen för Svenskt Näringslivs-sfären roller som HR-chef och chef för kompetensförsörjning.«
Utbildning: »Marknadsekonom i botten påbyggt med HR men jag tror på det livslånga lärandet och har dessutom många olika utbildningar och kurser inom till exempel varumärke, pr och innovation.«
Förebild: »Många! Människor som gör skillnad och som jag hittar i min vardag.«

 

 

Utifrån min roll som språkrör för HR-branschen hoppas jag på att få Sveriges chefer och ledare att förstå, bekräfta och dra nytta av den kraft som finns inom HR.