Framtiden

Välkommen till framtidskontoret!

Det är år 2025. Måndag och du slinker som vanligt in på jobbet. Men vad väntar där? Arbetsplatsexperten Aram Seddigh bjuder på ett smakprov på hur framtiden kommer te sig på jobbet! Se honom live på HR NU, Sveriges viktigaste konferens för offentlig sektor.

Han har lång erfarenhet som kontorsforskare på Stressinstitutet, är legitimerad psykolog och hjälper nu företag och myndigheter att ta fram fungerande arbetsplatskoncept. I sin kristallkula ser Aram Seddigh rejäla framtidskliv mot en ny sorts kontorsmiljöer. Samt ett halvt steg tillbaka för att återerövra det som gått förlorat när väggarna revs.

»I dag kör många med helöppna ytor där alla har fasta platser. Det som händer då är att möjligheten till koncentration och fokus försvinner. Man kan inte dra sig undan. Öppenheten leder till distraktion, samtidigt vågar man inte heller interagera med andra där man sitter för då riskerar man att störa sina kollegor. Så jag spår att vi kommer att få se fler lösningar där man på allvar ser till behoven av fokus och avskilda ytor.«

Aha, så vi kommer att kunna stänga dörren om oss 2025?

»Det tror jag inte. Att skapa egna rum tillgodoser inte mötesbehoven trots att det tar upp väldigt mycket yta. I stället kommer man att diversifiera. Det kommer att finnas ett öppet rum för samarbete och mötesrum. Men också högfokuszoner. Man kommer inte att få tillbaka sitt rum, men snabbt kunna gå in i ett rum när behovet finns.«

»I framtiden skapas alltså en större flexibilitet och digitaliseringen ökar mobiliteten på kontoret. Man tar med sig sin dator och sin extra device: läsplattan som ersätter pärmarna och arbetar där det passar. Men för att den rörligheten ska fungera krävs det att man följer 30-sekundersregeln.«

Vad är det?

»Ska man kunna vara mobil och effektiv, och byta plats på kontoret får det inte ta mer än en halvminut att ›installera sig‹ på en ny plats, och komma igång eller fortsätta där man var. I dag fallerar ofta den digitala infrastrukturen.«

Vad mer att tänka på för att kunna inviga en fruktbar framtidsmiljö år 2025? Aram Seddigh menar att alla arbetsplatser har olika behov.

»Så det gäller att se till att planlösningen matchar just det behovet. Det är också viktigt att alla medarbetare får vara delaktiga i processen. Då skapas en förståelse för vad de nya arbetssätten kräver, för oftast måste det till en beteendeförändring när man ska lämna sin fysiska arbetsplats och blir mer mobil.«

Det glimrar också något ännu mer futuristiskt i kristallkulan:

»På samma sätt som vi i dag har ›vanliga‹ rum kommer vi att ha digitala rum, som du kan arbeta i ensam eller tillsammans med kollegor. Det blir ett digitalt kontor att vistas i vid sidan av det fysiska, kort sagt.«

På konferensen HR NU ger Aram Seddigh dig fler verktyg för att skapa framtidens arbetsplats.

Text: Pontus Dahlman
Foto: Eva Dalin
Illustration: Shutterstock

Publicerad: tisdag 5 februari, 2019
Aram Seddigh. Foto: Eva Dalin

 

ADAM SEDDIGHS framtidsföreläsning på HR NU 2019

• En djupdykning i hur arbetsplatsen kommer att se ut 2025, och hur framtidens arbetsmiljö ska kunna attrahera kompetens och åstadkomma sammanhang i en snabbt föränderlig tid.

• Ingår i konferensen HR NU, som i år bland annat fokuserar på digitala arbetsplatser.

• Sveriges viktigaste konferens för offentlig sektor hålls den 20 mars i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här:hrforeningen.se/event/hr-nu/