Prestationsutveckling

»Betyg skapar inte kreativitet«

Dags för utvecklingssamtal. Här ska sättas prestationsbetyg bävar chefen. Nu måste lönen vridas upp muttrar medarbetaren. Så har det låtit. Men nu måste vi skrota denna improduktiva konfrontationsmodell.

Det menar strategiexperten och konsulten Björn Haring, som på kursen Ta nästa steg inom Performance Management visar vägen till framtidens performanceverktyg. Kursen hålls den 9 april och lär dig allt om hur verksamheten och medarbetarna utvecklas genom en ny syn på prestationen.

Låt oss börja redan nu med stunden då chefen och medarbetaren pratar tillsammans.

»Det traditionella svenska medarbetarsamtalet erbjöd en hyggligt fungerande personlig dialog. Men på det sifferorienterade 1990-talet började det ses som flummigt. Nu skulle det fokuseras på ett utvärderande av medarbetarens prestationer. Höga mål sattes upp. Och allt detta kopplades förstås till lönesättningen.«

Vad händer då?

»Det som sägs spelar ingen roll för alla bara väntar på siffran som hänger i luften. Vi har laddat ett samtal som är svårt redan från början med betyg och koppling till lön. Det gör att båda sidor hamnat i en svår sits. Medarbetaren har reducerats till en del i produktionen snarare än en människa. Chefen känner sig å sin sida obekväm med att utvärdera och måste dessutom hantera ett begränsat löneutrymme”.

»Hela förhållningssättet bygger på en anställningssyn där människor ska göra som chefen säger. Men idag är grundbultarna innovation, engagemang och kreativitet, och de kan inte tvingas fram på det här sättet.«

Björn Haring menar att vi i och med resan från produktions- till innovationssamhället måste tänka nytt kring hur vi kommunicerar så att alla känner sig trygga och vill bidra.

»Det är inte längre medarbetarnas timmar och händer utan deras hjärna som du måste ha med på tåget.«

Ditt recept för att lyckas med det?

»Fortsätta att ha samtal förstås. Men människor vill känna att de tillhör. Veta att det man gör är meningsfullt och bli sedda. Fokus på hela människan alltså. ’Du är lite disträ har jag märkt´, ska chefen kunna säga. ’Ja, jag känner att mina arbetsuppgifter börjar bli tråkiga …’, ska medarbetaren våga svara.«

»Öppenhet men också tydlighet gäller. Att man säga: hit är vi på väg, vad är din roll i detta? Och det räcker inte med två samtal om året. I bolagen som lyckats med detta pågår en ständig feedback. En gång i månaden bör man dessutom ha den där pratstunden där chefen möter medarbetarens blick och säger: hur mår du? Hur går det med sakerna du jobbar med? Hur fokuserar du framåt och behöver du något från mig? Inget svårt egentligen. Det finns många bra ledare därute. Men många har glömt bort hur man gör och vi har inte råd att förlora medarbetarnas engagemang!«

Text: Pontus Dahlman
Illustration: Shutterstock

Publicerad: måndag 18 februari, 2019

Kursen nästa steg inom Performance Management

• Hjälper dig via matnyttiga tips och övningar att uppnå framgång i skiftet från prestationsstyrning till prestationsutveckling.

• Kursen leds av Björn Haring, Stardust Consulting.

• Hålls den 9 april 2019 i Stockholm.