Effektivitet

Lyssna & aktivera

Varför upplevs så många möten som meningslösa? En undersökning visar att 90 procent till och från ägnar sig åt att dagdrömma under möten medan 73 procent erkänner att de gör andra arbetsuppgifter. 

Kanske finns en del av förklaringen till dessa siffror i en telefonenkät som nyligen gjordes med 1 300 chefer i USA.

79 procent tyckte att de möten som de själva arrangerade var väldigt lyckade, medan de ansåg att bara 56 procent av and­ras möten var lika bra. Hur förklarar man skillnaden? Jo, det finns ett otal undersökningar som visar samma sak – att ju mer man får tala, desto bättre tycker man att mötet var … Nyckeln till en framgångsrik möteskultur? Skapa engagemang!

 

Här är fem smarta idéer för att få fart på dina möten.

1

 Gör en tydlig agenda och ha ett uttalat mål med mötet.

2

 Inför mötet – gör ett »worst case« scenario. Om allt går åt pipsvängen, vad gör du då?

3

 När mötet är igång – kom ihåg, det är inte du som ska ha huvudrollen! 

4

 För att få alla involverade finns det många tekniker – ett bra sätt är »brainwriting«. Låt alla deltagare utifrån en given frågeställning skriva ned sina egna tankar. På så vis undviker man att en dominant person tar över och färgar hela mötet med sina idéer.

5

 Återkoppla till mötesdeltagarna med ett mejl och be om feedback. Vad var bra? Vad kunde göras bättre? 

Publicerad: måndag 4 mars, 2019