HR & löner

Så mycket tjänar vi!

Svart på vitt: Unik undersökning om livsbalans, rättvisefrågor och löneläget i HR-Sverige.

Varför är det viktigt att veta vad folk runt omkring oss tjänar?

Jo, genom lönestatistik går det att utläsa förutsättningar i enskilda branscher, se trender men också uppmärksamma orättvisor. Hur hänger lön och livsbalans ihop? Hur har vi det med jämlikheten? Vad tjänar en HR-medarbetare som tar plats i ledningsgruppen? 

Företaget HR Commitment har på uppdrag av Sveriges HR Förening undersökt lönerna bland våra medlemmar, såväl inom den privata som den offentliga sektorn. Men också hur motivation och »nöjdhet« påverkas av lönen.

För oss på Sveriges HR Förening är det viktigt att flytta fram positionerna, att den kompetens som våra medarbetare har också belönas på arbetsmarknaden. Det tjänar alla på!

Manne Didehvar

Generalsekreterare, Sveriges HR Förening

 

 

I den offentliga sektorn sitter 26% av deltagarna i ­undersökningen med i företagets ledningsgrupp. Betydligt bättre är det i den privata sektorn, där är 38% med i ledningsgruppen.

 

Lön för mödan

Hårt arbete lönar sig. Det går att se ett tydligt samband mellan hög lön och många timmar på kontoret. Vi frågade i undersökningen: Hur många timmar arbetar du i snitt per vecka?

 

Inte helt 100 …

Hur har våra HR-chefer och experter det med utbildningen? 79% i den offentliga sektorn svarade ja på att de har en högskole- eller universitetsexamen inom HR, vilket är något högre än jämfört med den privata sektorn där 68% har en dylik utbildning. Lite anmärkningsvärt kan tyckas. Hade det handlat om våra kroppar och inte våra inre färdigheter så hade det funnits ett hundraprocentigt utbildningskrav.

 

Slår i glastaket!

Att ha en möjlighet till avancemang och göra karriär på den befintliga arbetsplatsen är såklart en viktig faktor för att hålla motivationen uppe. Men här har tyvärr arbetsgivarna mycket att jobba med. På en skala från 1 till 5 fick deltagarna i undersökningen svara på »om det finns befordringsmöjligheter på min arbetsplats«. I den privata sektorn blev snittomdömet måttliga 2,96. Än sämre i det offentliga som landade på 2,79.

 

Chefen är helt okej

Hur har HR-medarbetare det med sina chefer? Jo, tack – överlag verkar de trivas ganska bra med dem, vilket visar sig i relativt höga snittbetyg. Så här svarade medarbetarna, på en skala från 1 till 5, på frågan: Får jag det stöd som jag känner att jag behöver från chefen?

Offentliga sektorn – 3,63.

Privata sektorn   – 3,75.

 

BONUS!

Att lönerna är högre inom den privata sektorn är lätt att förstå. Man är också bättre på att sockra erbjudandet till den ­anställde med bonusar och förmåner. 13% har exempelvis ett bonusprogram som ­ inkluderar aktier eller optioner eller ­liknande ersättningar.

 

Män vad är problemet?

Att tillfredsställa män är inte alltid det enklaste. I den offentliga sektorn är män mer missnöjda med lönen än kvinnor.

Läget på arbets-marknaden

Ekonomin är i ett större perspektiv ett frågetecken – men en viss optimism kan ändå anas i HR-branschen, vilket också får ses som ett tecken på att HR är på frammarsch. Så här svarade deltagarna i undersökningen i den offentliga sektorn om läget de närmaste 12 månaderna.

 

Should I stay or should I go?

Är gräset grönare på andra sidan? Att ersätta duktiga medarbetare som slutar är alltid en dyr och arbetsam historia. Den kritiska perioden, visar det sig i undersökningen, är de tre första åren – sedan sjunker risken markant att medarbetaren ska sluta, detta gäller såväl inom det privata som offentliga. Vi ställde frågan: Är det sannolikt att du kommer söka ett nytt jobb?

 

När vi blir äldre och tjänar mer …

… blir vi då också mer nöjda? Nej, faktiskt inte! Vi är lika nöjda eller missnöjda med lönen i början av karriären som i slutet, även om den då är mer än dubbelt så hög, vilket väl är ett tecken på att vi snabbt vänjer oss vid lite dyrare vanor.

 

100 000:-

… i månaden – så mycket tjänar den bäst betalda kategorin i undersökningen: Då jobbar man i den privata sektorn, är 51–55 år och har personalansvar. I ersättningen ingår även bonus (de ljusblå staplarna).

Genomsnittlig lön i förhållande till ålder (personalansvar)

Spelar det någon roll för lönen om man bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö? 

Jodå, en hel del, åtminstone om man arbetar inom näringslivet och har personalansvar. Snittlönen i Stockholm är 78 000 kronor, vilket är 20 000 kronor mer än i Göteborg och Malmö.

Genomsnittlig lön (personalansvar) i förhållande till geografisk placering

 

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det i den offentliga sektorn? Och tycker du att du kommer till din rätt på jobbet?
På en skala från 1 till 5:

2,79

Jag känner att det finns -befordringsmöjligheter för mig på min arbetsplats.

3,84

Jag känner att min kompetens och mina förmågor tas tillvara på min arbetsplats.

3,63

Min chef ger mig det stöd som jag känner att jag behöver. 

 

… Och så här gjorde vi undersökningen

HR Commitment har sedan flera år tagit fram lönestatistik för olika yrkeskategorier som bolagsjurister, compliance officers och dataskyddsspecialister – och nu också till Sveriges HR Förening. Deltagandet var helt anonymt och de som erbjudits att delta är samtliga medlemmar i föreningen. Totalt är det 1 168 personer som har svarat på frågorna och av dessa arbetar 435 personer i offentlig verksamhet och 733 i den privata sektorn. 

»Mest överraskande var att en så stor del av de svarande anger att de sannolikt kommer att söka nytt jobb inom de närmaste två åren och att högre lön är den största enskilda faktorn för att inte söka nytt jobb«, säger Erik Karlsson, vd på HR Commitment.

 I tabellen på sidan 35 kan det se ut som om männen i genomsnitt har något högre lön, vilket inte är en helt rättvisande bild. Att det ser ut så beror på att det procentuellt sett är fler chefer bland de 13 procent svarande männen jämfört med de 87 procent svarande kvinnorna. 

OBS! Ladda ned undersökningen i sin helhet på hrforeningen.se/nyheter-press. 

 

Illustration: Shutterstock

Publicerad: fredag 8 mars, 2019

För de HR-chefer inom den privata sektorn som sitter med i lednings-gruppen är lönen nästan 20 000 ­kronor mer i månaden.

Branschkoll

Den som väljer bransch efter lön ska satsa på energibranschen, där får man mer än 10 000 kronor mer i månaden än i it/telekom.

1. Energi
56 885 kr

2. Handel
55 185 kr

3. Finans
53 913 kr

4. Industri
53 331 kr

5. Fastighet/bygg
53 200 kr

6. Life science
52 166 kr

7. Media
48 120 kr

8. It/telekom
46 044 kr

 

Lönande karriär-kliv

Snabbaste sättet att höja lönen – kom med i lednings-gruppen! För de HR-chefer inom den privata sektorn som sitter med i ledningsgruppen är lönen nästan 20 000 kronor mer i månaden (64 411 kronor).

 

22 %

… av HR-medarbetarna i den privata sektorn tycker att deras arbetsbörda är för stor. Jämförbar siffra inom det offentliga är 18%.