»Med ett verktyg som kontinuerligt tar fram nyckeltal för medarbetarnas välmående kan HR jobba mer strategiskt, sätta in åtgärder tidigt och precis där de behövs«, säger Sandra Jönsson, vd på Helsingborgsföretaget Wellbefy.

Digital hälsa

Frisk satsning

Som medarbetarna mår, så mår verksamheten! Sandra Jönssons app ger omedelbar återkoppling över hälsoläget i företaget.

Vi behöver byta hälsofokus – från sjukvård till friskvård, från prioritering av det fysiska till en helhetssyn på människan. Ohälsan kostar enorma pengar.

I det skiftet ser entreprenören Sandra Jönsson stora möjligheter. Arbetsgivarna blir alltmer intresserade av systematisk hälsoanalys. Hennes företag Wellbefy har tagit fram ett digitalt verktyg för att HR snabbt ska uppfatta obalanser i en organisation. Då kan man tidigt gripa in för att motverka stress och samarbetssvårigheter innan problemen hinner leda till sänkt arbetsglädje, lägre produktivitet, ohälsa och sjukskrivning.

»Vi hjälper HR och chefer att arbeta främjande och proaktivt i stället för reaktivt.«

Traditionellt har arbetsgivare avlyssnat sina organisationer genom bland annat medarbetarenkäter och utvecklingssamtal, omständliga metoder som ger enstaka ögonblicksbilder. När utvärderingen är klar kan situationen redan ha ändrats.

»Vi har en mätmetod som tar minimalt av medarbetarnas tid och är enkel att tolka för HR och ledare.«

Varje medarbetare svarar varje vecka på fem frågor i en app. Frågorna roterar med olika frekvens men ger en bild av hur de anställda mår. Resultatet visas i grafer.

Medarbetaren kan lätt följa sitt eget upplevda mående, liksom teamets och organisationens. Men ju högre upp man befinner sig i organisationen desto mer underliggande detaljinformation har man tillgång till. All data är anonymiserad men ger indikationer på att exempelvis team A upplever ökande tidspress eller att team B efterfrågar mer dialog med sin chef. HR kan också se hur cheferna mår och hanterar sin arbetsbelastning.

»Om informationsinsamlingen och analysen är enkel kan man lägga tiden på de praktiska åtgärderna, det som skapar hälsa. Man kan agera smartare genom att vidta åtgärder precis där de behövs. HR kan följa upp med respektive ledare hur de agerar och stötta med sin expertis.«

En sådan skräddarsydd approach sparar också pengar, menar Sandra.

»Med vårt verktyg ser man styrkorna och utmaningarna i varje team. Ofta har man i organisationen redan tillgång till lösningar på många problem. Och om man väljer att köpa konsulttjänster kan man göra riktade insatser.«

Men det gäller förstås att ställa rätt frågor, att det inte bara blir en gigantisk datainsamling som mäter fel saker. Vilka utgångspunkter har Wellbefy för sin modell?

»Våra viktigaste nyckeltal bygger på WHO:s definition av välmående, att det består av både fysisk, psykisk och social hälsa. Vi mäter även många underliggande faktorer som engagemang, bemötande från omgivningen, känsla av sammanhang med mera.«

Förutom av WHO är Wellbefys analysmetod inspirerad av två välkända teorier: Dels Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell, det vill säga att kraven på en person måste stå i proportion till hennes beslutsmandat och möjlighet att få stöd. Dels Kasam, Antonovskys sammanfattande begrepp för att tillvaron behöver vara begriplig, hanterbar och meningsfull för att människor ska må bra.

»Vi har samarbetat med psykologer för att finslipa våra frågor och vi har HR-experter som bollplank.«

Hon beskriver sig som en typisk entreprenör med gott om idéer. Och ett stort intresse för hälsa.

»Det har sedan utvecklats till ett intresse för organisatoriskt välmående. Studier och forskningsresultat har funnits i ett par decennier men nu börjar marknaden bli mogen för en tjänst som vår. En sofistikerad hälsoanalys kommer att vara en viktig konkurrensfördel för företagen. Utvecklingen påskyndas av kompetensförsörjningsfrågan. Yngre talanger kommer inte att stanna om  inte jobbet känns meningsfullt.«

Wellbefys app lanserades för ett år sedan och den används av cirka 400 anställda fördelade på ett antal kundföretag. När det gäller fysisk hälsa kan deltagarna också använda den till stegräkning, att registrera sin träning, delta i aktivitetstävlingar och samla poäng.

Det finns konkurrenter på marknaden men enligt Sandra erbjuder Wellbefy en mer detaljerad analys med fler aspekter på hälsa och välmående. Att använda sig av app och webbverktyg kostar 10–20 kronor per månad och medarbetare.

Text: Lisbeth Lundahl
Foto: Peter Westrup

Publicerad: måndag 11 mars, 2019

SANDRA JÖNSSON

Gör: Vd för företaget Wellbefy i Helsingborg som hon grundat tillsammans med Dimitrij ­Aleshkov och Karsten Deppert.

Bakgrund: Kandidatexamen i service management med hälsoinriktning. Har jobbat som projektledare, med rekrytering och som HR-koordinator.

Bor: I Helsingborg.

Familj: Sambo.

Ålder: 27 år.

Egen friskvård: Springer, yogar och styrketränar. Skapar utrymme för reflektion i vardagen genom promenader och digital detox.

Motto: Vägen till målet ska vara lika rolig som att uppnå målet.

 

Vi har en mätmetod som tar minimalt med tid och är enkel att tolka för HR och ledare.