Factfulness

Snälla, svara!

Vad tycker vi egentligen om anställningsintervjuer – och varför är arbetsgivare så dåliga på att återkoppla?

40% 

av kandidaterna är inte nöjda med den introduktion de fått under de två första veckorna på deras senaste arbete.

 

16% 

föredrar videointervju. Majoriteten av kandidaterna föredrar att ses för en intervju.

 

96% 

av kandidaterna förväntar sig återkoppling på sin ansökan. 67% uppger dessutom att de inte skulle ansöka till ett företag igen om återkoppling uteblir.

 

85% 

av kandidaterna uppger att det är viktigt eller mycket viktigt att känna att det man jobbar med är meningsfullt.

 

86% 

gör research om arbetsgivaren innan de ansöker om ett jobb.
Vanligast är att titta på företagets webbsida, googla arbetsgivaren och besöka företagets LinkedIn. Var fjärde kandidat googlar även chefen

 

60% 

av kandidaterna använder mobil eller surfplatta när de söker jobb.

 

1 av 3 

kandidater har ångrat sig efter att de bytt jobb på grund av att de faktiska arbetsuppgifterna inte stämde överens med beskrivningen i platsannonsen.

2 av 3 

kandidater har fått en sämre bild av företaget under intervjun. Den vanligaste anledningen är att intervjuaren uppfattas som oseriös.

 

Källa: CareerBuilders och Bravuras årliga undersökning av kandidaters attityder kring jobbsökande och förväntningar på framtida arbetsgivare.

Text: Henrik Lenngren

Publicerad: tisdag 12 mars, 2019