Undersökning

Miljön i fokus

Här är frågorna som HR pratar om 2019.

Arbetsmiljön är vad landets HR-avdelningar kommer fokusera mest på under 2019. Åtminstone enligt 42 procent av de tillfrågade i Edge HR:s senaste kund­undersökning.

»En ytterst relevant placering, HR arbetar ju dagligen med sådana frågor på våra arbetsplatser«, säger Sveriges HR Förenings generalsekreterare Manne ­Didehvar.

»Men man ska också tänka på att det är fler aktörer som har ansvar för att vi ska kunna uppnå en så god och trivsam arbetsmiljö som möjligt. HR har en oerhört viktig roll, men vi befinner oss ­oftast i ett läge där vi behöver ha förtroende från både chefer och medarbetare för att kunna driva verksamhetsprocesserna som krävs.«

Största arbetsmiljö­frågan framöver?

»Följderna av en ökad digitalisering och behovet av allt snabbare förändringstakt kommer att vara en fortsatt utmaning. Långt ifrån alla chefer och verksamheter har närmat sig detta på riktigt. Men vi står beredda med kunskapen som krävs för ett gott och hållbart resultat«, säger Manne Didehvar.

Bild: Shutterstock

Publicerad: torsdag 25 april, 2019