Så gör vi!

Nästa steg!

När Linköpings kommun fick allt större problem med att rekrytera kompetent personal bestämde man sig för att göra om hela processen. In på scen klev en diskjockey med nya visioner!

Linköpings kommun brottades med en lika oroande som accelererande problematik: Allt fler vakanser och allt färre kvalificerade kandidater. Ingen bra kombination för en kommun som en gång gjort floskeln »Där idéer blir verklighet« till sin kommunslogan. 

Så vad gör man?

Jo, man ringde in en diskjockey. Det fyllde dansgolvet, skulle man kunna säga. 

Nu var det i ärlighetens namn inte Patrik Remanns känsla för beats man ville åt. Snarare hans bakgrund och erfarenhet som chef under 15 år inom industrin.

Trots att det var en HR-konsulttjänst utan vare sig chefs- eller ledaransvar sökte han tjänsten.

»Jag var lite trött på att vara chef och att alltid ha för lite tid till min personal, så det kändes rätt att få fördjupa mig som specialist. Jag vet vad chefer vill ha hjälp med och jag vet hur deras vardag ser ut. Som chef har man alltid för lite tid. Att tänka strategiskt, planera nästa dag, vecka och månad och hinna med medarbetarsamtal kräver sin ledare. Det vi gör nu är att se till att frigöra mycket tid för chefen. Chefen ska känna sig lugn med att vi tar hand om många delar av processen där chefen tidigare har skött allt själv.«

En felrekrytering kan kosta och på en kommun inte bara pengar utan också i allmänhetens förtroende.

»I slutändan kan en felrekrytering påverka det dagliga livet hos väldigt många som bor i kommunen«, säger Patrik som tog sig an uppdraget i Linköping för tre år sedan.

I takt med tiden. Patrik Remann förenklade och moderniserade Linköpings kommuns strategier för rekryteringar.

Linköpings kommun insåg att det behövdes krafttag.

»Att låta en central rekryteringsenhet ta hand om alla rekryteringar i en kommun gör att chefen får mer tid till sin personal, och kommunen får personal som passar till de vakanta jobb vi har.«

»Vi jobbar med hela processen: Allt från annonsernas utformning och hur vi mäter kandidatupplevelsen till de tester vi använder samt hur vi lägger upp våra intervjuer och arbetsprover. Vi automatiserar och digitaliserar så mycket det går i processen, allt för att kvalitetssäkra och minimera magkänslans påverkan och risken för diskriminering.«

Patrik Remanns drivkraft har varit att bevisa att även en kommun kan ligga i framkant med HR och rekryteringsarbetet. I dag mäter Linköpings kommun kandidatupplevelsen hos alla som söker jobb hos kommunen och som har varit på intervju.

»När vi började med mätningarna var det stor personalomsättning på vissa platser och få kvalificerade sökande. Vi märkte att upplevelsen skilde sig mycket beroende på vilken förvaltning man sökt till. De förvaltningarna som hade stor personalomsättning hade också låg nöjdhet från kandidater som sökt och varit på intervju«, berättar Patrik.

»Men det gäller att utvecklas, hänga med i forskning och prova nya system som kan förenkla och förtydliga. I slutändan blir det billigare att ha en väl genomtänkt rekryteringsprocess, även om den på papperet kan se ut att kosta lite mer.«

Och … jo, faktiskt, kan Patrik se en parallell mellan sitt arbete som HR-konsult och sin dj-karriär:

»Även i dj-båset är det viktigt att hålla koll på utveckling, trender och att göra folk glada och nöjda.« 

Text: Henrik Lenngren
Foto: Peter Cederling

Publicerad: fredag 26 april, 2019

PATRIK REMANN

Gör: Samordnare för rekrytering på Linköpings kommun.
Dold talang: Diskjockey.
Nätverk: Stort nätverk inom HR och rekrytering.
Motto: Det finns alltid något man kan förbättra.
Första jobbet: Jobbade i butik.
Bästa egenskap: Nytänkande.
Udda intresse: Marvelserier.

 

När vi började med mätningarna var det stor personalomsättning och ofta få kvalificerade sökande …