Sveriges HR Förening

Extra: Manne Didehvar slutar

Efter tre framgångsrika år har Manne Didehvar, Generalsekreterare för Sveriges HR Förening, bestämt sig för att lämna sitt uppdrag och gå vidare i karriären.

Manne Didehvar tillträdde posten som generalsekreterare för Sveriges HR Förening 2016. Under den här perioden har Manne Didehvar vidareutvecklat föreningens starka grund med bland annat ett nytt attraktivt medlemserbjudande, nya digitala kanaler och en helt ny medlemstidning, HR People. Nu när föreningen går in i en ny fas väljer Manne Didehvar att avsluta sitt uppdrag som generalsekreterare för Sveriges HR Förening.

»Att Manne väljer att lämna sitt uppdrag är en stor förlust för oss. Manne har tillsammans med medarbetarna på kansliet varit med och bidragit till att bli en starkare röst för HR-professionen och utvecklat oss i våra digitala kanaler och media på ett mycket bra sätt. Vi är självklart nöjda med det arbete som Manne gjort för Sveriges HR Förening under de senaste åren samtidigt som jag respekterar hans beslut och önskar honom stort lycka till med sina nya utmaningar«, säger Ulrika Spåls, styrelseordförande Sveriges HR Förening.

Under våren har Manne Didehvar, tillsammans med styrelsen för föreningen, påbörjat arbetet med att ta fram en ny strategisk plan med sikte på år 2025. Fokus för Sveriges HR Förening kommer att ligga på medlemsattraktion men även på att fortsätta vara en stark röst för HR Sverige.

»För mig personligen har det varit tre mycket stimulerande och lärorika år med ett gott samarbete med min kompetenta styrelse och mina fantastiska medarbetare. Inte minst är jag oerhört glad över att vi kunnat vara en stark röst för HR Sverige kring viktiga samhällsfrågor. Men för nästa fas i föreningens utveckling ser jag att det krävs en ny typ av kraft varför jag väljer att avsluta mitt uppdrag som generalsekreterare«, säger Manne Didehvar, generalsekreterare Sveriges HR Förening.

Rekryteringen av en ny generalsekreterare påbörjas omgående.

För frågor kontakta Ulrika Spåls: Telefon 076-044 90 04 mail: info@sverigeshrforening.se

Publicerad: fredag 3 maj, 2019