Färgstark. Vasakronans Britt Lindqvist menar att miljön kan »kicka igång ett helt nytt sätt att arbeta«.

Förändrings­utveckling

Öppet hus

Framtiden knackar på kontorsdörren. Men vilka blir kraven på våra arbetsplatser, och hur ser lösningarna ut? Britt Lindqvist vet.

December 2012. Fastighetsbolaget Vasakronan flyttar sitt eget huvudkontor till ny adress i Stockholm city. Men det handlar inte om någon vanlig omlokalisering med nedstuvade yuccapalmer. Utan om att via miljön kicka igång ett helt nytt sätt att arbeta. Utvecklingschefen Britt Lindqvist har fört kommandot och fått med sig medarbetarna. Van att klara hinder under press. Förändrings-utveckling är hennes specialitet. 

»När man kommer in på morgonen hos oss väljer man ett passande ställe utefter det man ska göra under dagen, eller närmsta timmen. Ingen äger en arbetsplats på det gamla sättet. För oss har den nya miljön fungerat fantastiskt bra«, säger hon om kontoret som går under namnet Zenit. 

Redan loungens kafélook signalerar nytänk. Ett mötesrum i form av ett cirkustält tillhör också inslagen som besökarna bruka häpna inför när hon visar runt. Men Britt Lindqvist »missionerar« även arbetsmiljö på annat sätt, som ansvarig för den externa arbetsplatsutvecklingen. 

»Jag hjälper alltså våra hyresgäster att integrera miljö, teknik, ledarskap och medarbetarskap för att lägga grunden till en fungerande arbetsplats som möter just deras utmaningar.«

Ofta handlar det om att få svar på frågan: Hur möta den nya generationens nya krav? Något som också Vasakronans kontor strävat efter.

»Den viktigaste faktorn som påverkar både hälsa och produktivitet stavas valfrihet. Så det gäller att erbjuda en palett av möjligheter. Soffor, tysta zoner … För människor är olika när de arbetar. Men alla behöver omväxling.«

Många vill ju dessutom jobba på andra ställen än kontoret, vad krävs av ledarna då, när medarbetarna inte är på plats?

»Att gå från kontroll till tillit, låta medarbetarna följa mål i stället för att klocka arbetstider. Ledningen och HR-avdelningen måste lägga kraft på att sondera och förstå allas olikheter. Hitta vad som driver Anna, vad som för Pelle framåt. Vara ett ständigt bollplank. En del behöver uppföljning dagligen, andra en gång i månaden.«

»Och de allra flesta kommer att gå regelbundet till kontoret också i framtiden, för man gillar att träffa medarbetarna och få information.«

Mer att vänta framöver?

»Medarbetare som ›gigar‹, jobbar på flera ställen och åt flera uppdragsgivare. Detta är en utveckling som redan är igång, och då blir mötesplatser dit folk vill, inte måste gå, bara allt viktigare.«

Men klart är ju att vi redan sitter mer och mer åtskilda, vad blir då viktigt att tänka på?

»Just för att vi oftare är åtskilda kan det vara läge att skapa en struktur i den flexibla världen. Vår egen ekonomiavdelning träffas till exempel klockan 14.30 dagligen. Först arbetsmöte, sedan fika!«

Text: Pontus Dahlman
Foto: Emil Fagander

Publicerad: fredag 3 maj, 2019

BRITT LINDQVIST

Gör: Utvecklingschef på Vasakronan, med ansvar även för extern arbetsplatsutveckling. Har de senaste 15 åren jobbat med affärs- och verksamhetsutveckling samt förändringsledning.

Favoritplats på det egna kontoret: »Nära kaffemaskinerna, dels för att jag gillar kaffe, dels för att det är en samlingsplats där jag snabbt och informellt kan stämma av saker med mina ­kollegor.«

Oanad talang: »Har tidigare varit sprint- och häcklöperska och tränar nu ungdomar i friidrott.«

 

Viktigaste faktorn som påverkar både hälsa och produktivitet stavas valfrihet.

 

HR Dagarna 8–9 oktober

Läs mer om Britt Lindqvist och HR Dagarna här

Britt Lindqvist föreläser om framtidens arbetsplats.