Manne Didehvar och Sveriges HR Förening startar ny utbildning.

Utbildning

Dags för business!

Sveriges HR Förenings general­sekreterare Manne Didehvar berättar om en unik utbildning i samarbete med IHM Business School med fokus på HR och affärsmannaskap.

Hur föddes idén till utbildningen?

»För att HR ska kunna ta plats i de beslutsfattande rummen behöver kopplingen mellan HR och affären stärkas. På Sveriges HR Förening har vi en ständig dialog med våra medlemmar, HR-chefer och andra aktiva inom HR, och har kunnat konstatera att det verkligen finns ett behov av den här typen av utbildning. I dialog med IHM Business School och ett 20-tal framstående HR-profiler från olika verksamhetsformer har vi nu utvecklat en helt unik utbildning som bygger på de insikter som vi som branschförening har kopplat till HR, plus IHM:s kunskaper och erfarenheter om affärsmannaskap och ledarskap.«

Vem vänder sig utbildningen till?

»Vi tror att kursdeltagarna redan är yrkesverksamma inom HR och nu är redo för att ta nästa steg i karriären. Det är personer som har en tydlig målbild om att arbeta med HR som en affärs- och verksamhetsutvecklande motor.«

Vad är det som gör just denna utbildning unik?

»För att skapa en HR-utbildning som verkligen är skräddarsydd för framtidens behov har vi lyckats samla några av näringslivets och HR-branschens mest erfarna utbildningsledare, alla tillhör de främsta inom sitt yrke. Sedan är jag väldigt glad att vi kan erbjuda utbildningen både i Stockholm och Göteborg.«

Hur går utbildningen till?

»Det är totalt 12 utbildningsdagar fördelade på fem block: Rollen som HR Business Partner, Affärsmannaskap, Strategisk HR, Ledarskap och Kommunikation. Parallellt med utbildningen kommer deltagarna att driva ett projektarbete, dels för att förankra sina nyvunna kunskaper, dels för att direkt kunna skapa ett konkret värde för sin organisation.«

Kommer vi få se fler liknande -utbildningsinitiativ från Sveriges HR Förening framöver?

»Vi för en löpande dialog med våra medlemmar, där vi tillsammans försöker identifiera områden där vi genom utbildningsprogram kan stärka HR-rollen. Men först och främst ser jag fram emot att i höst välkomna den allra första kullen deltagare till utbildningen HR Business Partner!«

Text: Tobias Odervång
Foto: Karl Nordlund

Publicerad: onsdag 15 maj, 2019

HR BUSINESS PARTNER

Antal utbildningsdagar: 12 dagar fördelat på
fem block.

Plats: Stockholm eller Göteborg.

Utbildningsstart: 10/9 i Stockholm. 23/9 i -Göteborg.

Kursledare: Marinette Patriksson, Anders Johrén, Björn Haring, Jonas Bernhardsson, Paula Hogéus, Gita Minati Jaijee, Christina Kumlin.

Läs mer på sverigeshrforening.se