Gustaf Winnberg inspireras av leve-ransföretag, där man hela tiden kan följa sin beställda vara. »Varför kan man inte göra likadant vid rekryteringar?«

Rekrytering

Full insyn

Hos Uptrail följer man sin jobbansökan i realtid och kan jämföra och se hur man ligger till gentemot andra sökande.

Transparens och information kan en jobbsökande kandidat aldrig få för mycket av. Nu släpper jobbplattformen Uptrail all data fri för de som söker jobb via deras tjänst. Kandidaterna hålls uppdaterade i realtid om var de befinner sig i processen, hur deras kompetens och erfarenhet står sig mot andra sökandes samt hur många andra som sökt tjänsten. 

Uptrail är inget traditionellt rekryterings­företag utan en teknisk plattform med visionen att förenkla hur människor söker jobb. 

»Man skulle kunna säga att vi är en framtida version av Arbetsförmedlingen«, menar Gustaf Winnberg, vd. »Vi skiljer oss mycket från de vanliga jobbsajterna då vi erbjuder en enklare väg till ett nytt jobb.« 

När Uptrail startade för fyra år sedan fick bolaget en hel del uppmärksamhet för att de tagit bort cv och personligt brev från ansökan och ersatt dessa med en intervju. Kandidaten svarar på frågor i sin mobil innan en ansökan skickas in. Nu tar Uptrail nästa steg och förbättrar hela ansökningsupplevelsen med fokus på insyn och transparens. 

»Man brukar tala om att rekryteringsprocessen är en ›black box‹ – som kandidat har man väldigt dålig insyn. Man lever i mörkret. Det vill vi ändra på«, säger Gustaf och drar en parallell med leveransföretag som hela tiden delger kunden var deras leverans befinner sig på en karta. 

Omkring 2 000 personer söker nytt jobb varje månad via Uptrail. Alla har full insyn i hur många andra som sökt tjänsten och hur de står sig mot de andra ansökande vad gäller erfarenhet och utbildning. Till skillnad från jobbsajter som Metro och Blocket, där trafiken skickas vidare, så söker kandidaterna jobbet direkt via Uptrail.com. 

»Det betyder att vi får mycket data. All denna information erbjuder vi kandidaterna. Många som söker jobb upplever att det är dålig återkoppling från rekryteringsfirman. Hos Uptrail får du veta hur många andra som sökt jobbet och hur du ligger till. Du kan se vad de andra har för kunskaper och utbildning som du själv inte har. Man kan se vad andra svarat på frågorna som ställts i jobbannonsen.« 

»Vi ville utmana branschen lite. Vi har datan och därmed möjligheten att stärka kandidatupplevelsen genom att ge bra informationsunderlag i realtid. En vanlig undran man har är ju om någon ens läst min ansökan? Man ska veta var man befinner sig. Det är också väldigt bra för HR-avdelningar och företag från ett Employer Branding-perspektiv.«

Publicerad: torsdag 23 maj, 2019

Man skulle kunna säga att vi är en framtida version av Arbetsförmedlingen.