Vad har svenska företagsledare i kikaren när de varslar hundratals anställda mitt i en högkonjunktur?

Ledarskap

Utan perspektiv

Har svenska storföretag tappat kontakten med verkligheten? Det menar Alicia Medina, lektor i företagsekonomi.

Ledningen på stora svenska företag förstår inte vad kompetens är och man blandar ofta ihop kompetens med kunskap.

»Det beror på att de inte har lärt sig att jobba kontinuerligt med kompetensutveckling«, säger Alicia Medina som är doktor i management och lektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Som ett exempel på sin tes nämner hon att flera svenska storföretag varslat hundratals anställda mitt i ­rådande högkonjunktur.

»Det verkar ha blivit en trend bland större företag, med formaliserade metoder, att de plötsligt tappar kontakten med verkligheten.« 

»De fokuserar på det de tror kommer att hända, men utifrån gamla riktlinjer, produkter, tjänster och affärs­­modeller. I stället för att fånga upp det som händer nu och rita om.«

Detta i kombination med den alltmer utbredda användningen av verktyg som till exempel 360 Performance Review där de anställda granskas och betygsätts en gång om året. Dessa verktyg fångar inte heller det som händer här och nu utan gör att feedback blir konstlad. 

»Om vi tittar på de varslade personernas kompetensutvecklingsplaner skulle vi se att de flesta nått sina utvecklingsmål. Hur kan det komma sig att företaget anser att de har ›fel‹ kompetens när de år efter år har uppnått sina kompetensutvecklingsmål?«

Alicia ger själv svaret på sin fråga:

»Det handlar om ett ledarskap som varken förstår vad kompetens är eller hur den ska utvecklas. Och det finns en övertro på att ta in nya människor och på att de ska ha den kompetens man behöver. Men – man har inte tänkt på hela on-boardingprocessen och på vad det  kostar. Lägg därtill de risker man tar och den oro det skapar i organisationer när man börjar varsla. Männi­skor blir oroliga och demotiverade. Talanger som företaget hade tänkt sig behålla söker sig utanför företaget på grund av rädsla att bli varslade. Allt detta kostar.«

Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: onsdag 29 maj, 2019

ALICIA MEDINA

Gör: PhD, Associate ­Pro­fessor in Management och verksamhetsutvecklare/­förändringsledare.

Dold talang: Ge stöd till oroliga själar.

Motto: »Ibland måste man stänga dörrar för att nya ska öppnas.«

Första jobbet: System­utvecklare/programmerare i C++ på Telia i Göteborg 1991.

Bästa egenskap: Genuint intresse för människor.

Udda intresse: Decoupage på gamla foton.