Moral

Moralens väktare

Hur har ni det med den moraliska kompassen i företaget? Rena snurren eller en stadig riktning framåt? Frågan är hyperaktuell, inte minst med tanke på hur lätt det är att göra bort sig i sociala medier.

Etiska övertramp hos medarbetare kan bli en kostsam historia. Varumärken som fläckas för all framtid, gigantiska bötesbelopp, miljökatastrofer … Så hur minimerar man risken? Forskarna Nicholas Epley och Nicholas Epley sållar i Harvard Business Review fram grundbultarna för att bygga en etiskt hållbar kultur. Till exempel bana vägen för »Thoughts during judgment«. Vilket ungefär betyder: Att du alltid ska tänka ett extravarv innan du tar beslut. För att förhindra att den där första kanske emotionellt logiska men etiskt felaktiga tanken inte blir exekverad. Som att anställa en gammal kompis och därmed sålla bort andra presumtivt starkare kandidater. Det måste alltså finnas en etisk kontext som gör att en spärr slår till. Artikelförfattarna ger ett ytterligare och mer dramatiskt exempel på vad som annars kan ske.

»Jag visste att jag gjorde fel … Men jag trodde inte att det var olagligt … Frågan jag skulle ställt mig är inte hur lyder regeln, utan vilken är principen?« Det sa ekonomichefen på Enron om missgreppen som orsakade skandalen och det gigantiska bolagets konkurs. Detta skedde alltså i en kultur där »aktievärdet stod i fokus« och där börsvärdet basunerades ut »till och med i hissarna«.

Glöm heller inte, skriver de, att på allvar och tydligt lyfta fram verksamhetens och medarbetarens goda exempel på etiskt beteende på jobbet. Uppmuntra och belöna det. Med de rätta etiska verktygen kan man visserligen inte »förvandla en organisation fylld av människor till en flock av änglar, men det kan hjälpa dem att bli så etiska som de är kapabla att bli«.

Bild: Shutterstock

Publicerad: onsdag 12 juni, 2019