Anna Heide är utvecklingschef på Trianon i Malmö.

Spaning

I samhällets tjänst

Fastighetsbolaget Trianon gör succé med sociala obligationer, kopplade till sänkt arbetslöshet och livskvalitet.

Bostadsbolag tjänar pengar när ­värdet på deras fastigheter höjs, och det värdet ökar när omsättningen av ­hyresgäster är låg. För att nå en sådan situation krävs att de boende trivs och känner sig trygga i området. När Trianon våren 2019 köpte fastigheter i miljonprogramsområdet Hermodsdal, ett område som lider av hög arbetslöshet och andra sociala problem, fattade man därför beslut om investeringar som ska öka den sociala hållbarheten.

För att skaffa kapital valde man ett nytt sätt att jobba: Att ge ut en social obligation.

»Det här är den första hybridobligationen med socialt hållbart ramverk i Norden och vi mötte en stor nyfikenhet från investerare och kollegor i branschen«, säger Anna Heide, ­utvecklingschef på Trianon. 

Obligationen emitterades i april 2019 och blev fulltecknad på bara några dagar.

»Vi gav ut en obligation på 400 miljoner kronor, men intresset var så stort att vi hade kunnat ta in 700 ­miljoner kronor.«

Obligationen löper på fyra år och består av ett ramverk på tio punkter, till exempel att öka sysselsättningen, tryggheten och trivseln i området. Punkterna är målsatta med exakta siffror och kommer att ­följas upp kontinuerligt under obligationens löptid.

»Det har varit tufft att göra ramverket och det kommer att bli tufft att följa upp det, men förhoppningen är att det ska bli bra för både oss, våra hyresgäster och våra investerare.«

Text: Karin Aase
Foto: Peter Westrup

Publicerad: måndag 24 juni, 2019

Det här är den första hybridobligationen med socialt hållbart ramverk i Norden och vi mötte en stor nyfikenhet från investerare och kollegor i branschen.