Karriär

Ny på jobbet?

De första månaderna på den nya arbetsplatsen är avgörande för om du kommer att lyckas i din roll eller inte. Här är fem saker att tänka på redan första dagen.

Varför fick du rollen? 

För att lyckas bra i din roll behöver du veta vad du förväntas uppnå, när du ska uppnå det och hur din utveckling kommer att värderas. Ha i åtanke att det verkliga svaret på frågan inte alltid är vad du fick höra när du sökte tjänsten. 

Hur skapar du förtroende? 

Genom att ge ett snabbt och positivt intryck kommer det bli lättare att lyckas på arbetsplatsen. Att visa tidigt vad du går för eller skapa förbättringar i organisationen bygger även din trovärdighet.

Hur förväntas du agera? 

Företagets kultur kan jämföras med ett immunsystem – det existerar för att förhindra »fel beteenden«. Om du går emot företagets kultur är sannolikheten stor att du blir isolerad och inte kommer in på arbetsplatsen. 

Vilka personer är du -beroende av?

Din egen framgång kommer till stor del vara beroende av människor runt omkring dig. Det kan därför vara bra med allierade. För att få det behöver du förstå den nya organisationen. Ta reda på vilka som har större inflytande än andra och vilka personer du kan behöva få stöd av i framtiden.  

Vilka färdigheter behöver du utveckla? 

De kompetenser som ledde fram till jobbet är inte alltid enbart de som behövs för att lyckas i den nya rollen. Kliv ur din egen komfortzon och våga utvecklas, ju snabbare du förstår vad som krävs för att lyckas i rollen desto bättre.  

Illustrationer: Shutterstock

Publicerad: fredag 12 juli, 2019