Trendspaning

Bli personlig!

Vilka fördelar finns det med ett mer individanpassat arbetsklimat och hur kan digitaliseringen skapa en mänskligare arbetsplats? HR-gurun Tom Haak svarar.

Vilka är de största HR-trenderna just nu? 

»En personligare approach till personalhantering. Historiskt har vi fokuserat mycket på standardiseringar, att samma lösning fungerar för alla. Att i stället börja fokusera på individuella behov är svårt men oerhört viktigt. Den tekniska och digitala utvecklingen är en annan trend. Här finns det stora möjligheter att öka branschens inflytande.«

Hur går digitalisering och ett -personligare HR-klimat ihop?  

»Det går att kombinera för-delarna med digitaliseringen med mer individanpassade lösningar. Det handlar om att använda de digitala verktygen på ett genomtänkt sätt. För medarbetarna är det viktigt med uppdaterad information och att kunna ställa frågor som blir besvarade – här kan de digitala verktygen komma väl till hands. Genom att bli mer digitala blir vi också mer mänskliga och kommer närmare varandra.« 

Vilka utmaningar står organisationer inför just nu?

»Den digitala omställningen är verkligen en påtaglig utmaning. Men även hur företagen ska kunna öka sin kapacitet och produktivitet, samtidigt som man tar ett ansvar. Kapacitetsfrågan löser företag ofta för snabbt genom rekrytering. Men HR-avdelningarna måste bli bättre på att först utnyttja den potential som redan finns i företaget. Att våga använda den och dessutom utveckla kompetensen hos personalen är otroligt viktigt.«

Publicerad: fredag 19 juli, 2019

TOM HAAK

Gör: Chef för HR Trend Institute i Nederländerna, med målet att skapa ett mer innovativt sätt att arbeta med personalfrågor. 

Bakgrund: Har arbetat med HR-frågor i ledande positioner på Furgo, Arcadis, Aon, KPMG och Philips Electronics.