Dilemmat

Fem fällor när man tar över personal

Vad bör du fokusera på vid förvärv av en verksamhet?

För det första, säkra upp det du köper. Att kunder, affärshemligheter och nyckelpersoner strömmar ur bolaget, kan förhindras om nyckelpersonerna som finns i företaget är bundna av ordentliga kundskydds-, värvnings-, konkurrensförbud och sekretessåtaganden. Kanske behövs ett stay on-avtal. För det andra, finns det ett kollektivavtal i verksamheten kan det vara kostnadsdrivande och arbetstidsbegränsande eftersom din befintliga personal kan bli »smittade«. Finns det ett hängavtal som ingen känt till, kan pensionerna bli astronomiska. För det tredje, kontrollera om kollektivavtalen använts på korrekt vis. Att säljaren använt fel avtal och applicerat ett tjänstemannaavtal på kollektivarna, kan bli komplicerat och dyrt. För det fjärde tillhör det vanligheterna att säljarna låtit bli att betala ITP till vissa persongrupper utan godkännande av ITP-nämnden. Vanligt är också att man inte betalat ut semesterlön på rörliga lönedelar såsom provision och bonus. För det femte, lägg tid på att undersöka om det är  välfungerande medarbetare eller ej. Ett inte helt ovanligt scenario är en säljare som säljer delar av inkråmet men också alla problemen … Se över de behovsanställda, kanske får du fler anställda med dig än vad du tänkt dig om deras anställningar övergått till tillsvidareanställning. Listan kan göras lång, men många delar går att korrigera i förvärvsavtalet eller med medarbetarna innan överlåtelsen, bara man vet vad man skall leta efter

Text: Ebba Wahlberg Snygg
Foto: Peter Westrup

Publicerad: måndag 29 juli, 2019