Factfulness

Lika för alla?

Svenskt arbetsliv blir allt mer jämställt, men vilka lyckas bäst? Nyckeltalsinstitutets årliga mätning har undersökt
jämställdhetsläget i våra viktigaste branscher.

Vad är jämställdhetsindex? 

Det visar hur jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor som finns i en organisation. Indexet är framtaget tillsammans med den tidigare Jämställdhetsombudsmannen och jämför bland annat löner, lika karriärmöjligheter, ledningsgrupper och sysselsättningsgrad.

 

13 %

av alla som arbetar i Sverige ingår i Nyckeltalsinstitutets databas. 

 

Bäst 

på jämställdhet är kommunala bolag med 131 av 180 poäng på skalan. Även it/telekom, statliga myndigheter, finansiella bolag och bolag inom el- och energibranschen hamnar högt upp.

 

51 av 100

chefer var män år 2018 och 49 av 100 var kvinnor. När mätningen började 1996 var chefsfördelningen 24 kvinnor och 76 män. 

 

120 

är medianvärdet som krävs för att en organisation ska klassas som bra på jämställdhet. Hela Nyckeltalsinstitutets skala sträcker sig upp till 180. 

 

Inte lika bra 

Sveriges kommuner hamnar i botten med 99 av 180 poäng. Stadsdelsförvaltningar och landsting/regioner får även låga poäng.

 

10 %

Svenska kvinnor tjänar i genomsnitt drygt 10 procent mindre än män, något som främst beror på strukturer. Men i jämförbara branscher är skillnaderna inte lika stora, där tjänar kvinnor drygt 3 procent mindre än män.

 

1 av 5

yrkesgrupper är jämställda med minst 40 procent män och minst 40 procent kvinnor. Övriga grupper är antingen mans- eller kvinnodominerade.

Text: Therese Ahlström
Foto: Shutterstock

Publicerad: måndag 5 augusti, 2019