Utveckling

Ett steg före

HR-specialisten Victor Silwerfeldt om en framgångsrik förändringsresa.

Mer handlings­utrymme och bättre stöd och hjälp för medarbetarna. Så beskrivs delar av utvecklingsarbetet som det senaste året pågått på socialförvaltningen i Hässleholms kommun. HR-specialisten Victor Silwerfeldt har lett innovationsresan.

Berätta – hur har ni tänkt?

»Innan vi började den här resan såg vi att vi hade problem med stuprörstänkande i vår organisation, vilket gjorde att medborgarna inte alltid fick den smidigaste och bästa hjälpen. Det fanns ett sug efter att tänka större än att bara lappa och laga. Vi ville lämna detaljstyrningen bakom oss och få ett bättre helhetsperspektiv, och på så sätt stärka tilliten i vår förvaltning. Det blev början på en 1,5 år lång dialog där vi bjöd in alla 250 medarbetare till att spana på oss själva och på framtiden. Tillsammans definierade vi de utmaningar vi ­behövde ta tag i för att kunna hitta lösningar.«

På vilket sätt arbetar ni annorlunda i dag?

»En skillnad är att klienterna i dag bara behöver vända sig till en mottagning för att få hjälp, oavsett vilken typ av utmaningar man står inför. Tidigare hade vi fyra olika mottagningar där den enskilda var tvungen att söka sig runt.«

Hur skapar man en tillitsfull ­organisation?

»Först och främst behöver vi  bygga tillitsfulla relationer till våra klienter. Det kräver att vi gör upp med traditionen att socialtjänsten tror sig veta vad människor ­behöver. Att bygga tillit kräver en uppriktig nyfikenhet på hur människor själva formulerar sina behov, hur de upplever mötet med oss och vad som är viktigt i deras liv. För att skapa den tilliten behöver våra medarbetare ett stort handlingsutrymme och få ­förtroendet att självständigt ta ett helhetsansvar.«

Varför är det så viktigt?

»Människors förtroende för oss är avgörande om vi ska kunna hjälpa. Det är också en viktig fråga för att våra nuvarande och framtida medarbetare ska känna att vi är en relevant arbetsgivare där deras kompetens och engagemang tas tillvara på.  Jag är övertygad om att det här stärker kvaliteten på våra tjänster och att vi snabbare kan möta förändringar i omvärlden. Genom Ai kan vi dessutom frigöra mer tid för det personliga mötet.

Det är först då vi kan hjälpa en annan människa.«

Publicerad: måndag 30 september, 2019
Victor Silwerfeldt

 

Vi behöver göra upp med traditionen att socialtjänsten tror sig veta vad människor behöver. Att bygga tillit kräver en uppriktig nyfikenhet.