Danica Kragic Jensfelt är professor i robotik vid KTH i Stockholm. Hon har även utsetts till Näringslivets mäktigaste kvinna 2018 av Veckans affärer. Foto: Bruno Ehrs

Trend

Robotarnas tid

Kommer artificiell intelligens ta över världen? Antagligen inte. Men robotar kan innebära förbättringar inom flera områden. AI-forskaren Danica Kragic Jensfelt har koll på framtiden.

Vad forskar du om just nu?

»Min forskning handlar om att utrusta fysiska robotar med förmågan att interagera med omvärlden och lära sig att utföra uppgifter på egen hand. På samma sätt som vi människor använder våra sinnen för att interagera med varandra och vår omvärld så ska robotar kunna göra samma sak, fast med hjälp av sensorer. Det skulle kunna göra det möjligt att använda robotar för att auto-matisera uppgifter som är tråkiga och farliga för människan.«

Vilka är de största utmaningarna?

»Jag har forskat inom AI, robotik och maskininlärning i mer än 20 år, men de stora utmaningarna kvarstår – hur man utvecklar robotar som kan interagera med människan på ett naturligt sätt, genom dialog och fysisk interaktion.«

Vad är skillnaden mellan artificiell och mänsklig intelligens?

»Svår fråga. Egentligen kan man inte svara enkelt på det eftersom även mänsklig intelligens kan vara svår att definiera. Men vi människor är bra på att anpassa oss till olika -situationer, förstå kontexter och lära oss nya saker. Det vill man uppnå med artificiell intelligens också. Just nu är vi människor bättre på att uppfatta känslor och sociala sammanhang medan maskiner är bättre på saker som att räkna snabbt.«

Vilken roll kan AI komma att spela i arbetslivet?

»Det finns en möjlighet att AI kan underlätta mycket av det som är repetitivt och som baseras på mycket information, som vi människor kanske inte har tid för eller förmågan att överblicka. Sedan kan det handla om subjektiva åsikter som vi har om situationer och människor, som ofta baseras på våra egna erfarenheter. Med hjälp av AI finns en möjlighet att skapa mer objektiva system som kan ta fram data som underlättar för oss att fatta faktabaserade -beslut. Detta tillämpas redan nu vid bland annat rekrytering och hälso-diagnoser.«

Vad säger du till den som är orolig inför AI-utvecklingen?

»Jag kan förstå att många är -oroliga, men man ska alltid ställa sig frågor som: Varför är jag orolig? Hur mycket kan jag om tekniken som skrämmer mig? Vad baserar jag min åsikt på – har jag rätt fakta? Och om man inte hittar information man -behöver så kan man kanske alltid fråga en expert.«

Publicerad: måndag 30 september, 2019

AI kan underlätta mycket av det som är repetitivt och tråkigt för människan, och som baseras på mycket information.