Forskardagen 2019
– 21 november

Hur upplever chefen lönesamtalet?

Sofia Malmrud, en av talarna på Forskardagen, har i en unik kartläggning fokuserat på cheferna och inte på medarbetarnas upplevelser när det ska pratas lön.

När det talas om lön handlar det ofta om de anställda och deras, ibland, laddade förhållande till densamma, och inte sällan ställs lön i relation till motivation och prestation.

Det pratas inte lika mycket om den som sätter lönen. Den lönesättande chefen. Detta trots att de har en nyckelroll för företag som praktiserar individuell lönesättning.

Just detta är ämnet för en studie av Sofia Malmrud, doktorand vid avdelningen för arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet. Hon fokuserar i sitt avhandlingsarbete på just de lönesättande cheferna. En av hennes studier heter »Förväntningar, förutsättningar och förståelse: En kvalitativ undersökning om chefers roll i lönesättningen.«

Det är med utgångspunkt från denna hon kommer att prata på Forskardagen.

»Lönesättande chefer är bärarna av själva lönesystemet, det är de som får en individuell lönesättning att hända. Hur chefen har agerat, vad chefen kommunicerar och hur chefen har behandlar sina medarbetare är det som formar medarbetarnas upplevelser av lönesättningen«, säger hon.

Sofia menar att det finns en kunskapslucka. Det finns en hel del forskning som avhandlar hur medarbetare upplever lönesättningen, men inte mycket som fokuserar på chefens roll vid lönesättning eller chefens upplevelser av den.

»Ser man till det senaste decenniet så har lönesättning i Sverige blivit allt mer individuell och med det har chefens ansvar i lönesättningen ökat. Chefens arbete med lönesättning är en chefsuppgift och de kan inte välja att inte genomföra den men hur chefen hanterar och genomför denna uppgift handlar väldigt mycket om ledarskap. Det tror jag inte alla tänker på.«

Sofia har till sin studie intervjuat 28 chefer från fyra olika företag om hur de ser på sin chefsroll. Samtliga har arbetat mycket med att utveckla sina lönesystem. Företagen har olika typer av löneavtal, vissa chefer har så kallade sifferlösa avtal medan andra chefer har en lönepott av varierande storlek att fördela mellan de anställda. Sofia betonar att det inte har handlat om att värdera olika lönesystem för att utröna om det är bra eller inte med individuell lönesättning. Det har i stället handlat om att undersöka hur de lönesättande cheferna upplever sin roll och sitt arbete med lönesättningen.

»Intervjuerna har handlat om deras upplevelse: Vad behöver de mer eller mindre av för att kunna göra sitt jobb med lönesättningen. Även om cheferna kom från olika företag hade de till stor del samma upplevelser och mötte samma typ av utmaningar.«

Sofia menar att om man för en dialog året om tydliggörs förväntningarna hos medarbetaren och chefen är tydlig med hur hen bedömt den anställdes prestationer.

»Det är viktigt att lönesättningen är något man arbetar med året runt. Det är viktigt att se lönesättningen som en del naturlig del av verksamheten, att lönesättningen är en kontinuerlig process och inte bara något som ›händer‹ en gång om året.«

»Mycket av det chefen ska göra är lättare sagt än gjort. En individuell lönesättning handlar om mer än bara löneökning. Det handlar också om att få ett betyg på sin prestation och belöna medarbetare med ofta knappa resurser. Lönesamtal är inga lätta samtal att ha. Lönen ger en annan dimension, det är inte bara en prestation som bedöms i ord utan den mäts i pengar och det kan vara ett väldigt känsligt ämne. Det är därför viktigt att det görs ordentligt.«

Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: torsdag 24 oktober, 2019
Sofia Malmrud har i sin studie intervjuat 28 olika chefer från fyra olika företag.

 

SOFIA MALMRUD

Första jobbet: Skopade kulglass på ett glasskafé.

Läser: Hemma läser jag bara för min son, just nu mest Mamma Mu och Pippi. Och dagarna i ända på jobbet.

TV: Om jag själv får välja serier så blir det Modern Family eller The Office, och alla Modos matcher så klart.

Favoritstad: Svårt, men får nog säga Stockholm ändå.

Tränar: Älskar all form av träning, förutom yoga. Gärna långdistanslöpning, svettiga spinningpass och tung styrketräning.

 

 

Det är viktigt att se lönesättningen som en naturlig del av verksamheten, att lönesättningen är en kontinuerlig process och inte bara något som ›händer‹ en gång om året.