Sveriges HR Förening

Lena Bjurner ny generalsekreterare och vd för Sveriges HR Förening

Styrelsen för Sveriges HR Förening meddelar att Lena Bjurner blir ny generalsekreterare och vd. Lena är en etablerad HR-profil som närmast kommer från Scandic Hotels där hon haft rollen som HR- och hållbarhetsdirektör.

Under de tre senaste åren vidareutvecklade generalsekreteraren och vd Manne Didehvar framgångsrikt föreningens starka grund. När han nu valt att gå vidare så har styrelsen gett uppdraget att leda Sveriges HR Förening framåt till Lena Bjurner.

Lena Bjurner har en gedigen senior HR-erfarenhet och kommer närmast från Scandic Hotels. Lena har drivit ett modernt och framgångsrikt HR-arbete både i Sverige och internationellt. Hon har hyllats inom sin profession för de förändringsresor som hon varit med och drivit. Dessutom har hon utöver tung HR-erfarenhet en affärsbakgrund med ansvar för kundutveckling och försäljning på American Express.

– Lena har en tydlig vision och nyfikenhet kring vad framtidens HR är och vilka utmaningar branschen står inför. Med kunskap och erfarenhet har hon verktygen för att skapa en arena för oss inom HR, våga ifrågasätta och ta debatten för bättre samarbeten och ökad takt av utveckling. Vi ska vara relevanta i vår samtid och framtid genom att driva, utveckla, utbilda och kommunicera. Här kommer Lena vara en utmärkt talesperson för att kunna skapa framdrift och visa på vikten av ett gott HR-arbete och ledarskap, säger Ulrika Spåls, styrelseordförande för Sveriges HR Förening.

Sveriges HR Förening har en viktig roll när det gäller att stötta medlemmarna med kompetensutveckling och arbetsverktyg för ett framgångsrikt och hållbart arbete inom de organisationer och företag de verkar inom. Mot bakgrund av de förändringar som syns på arbetsmarknaden uppvisar företagen idag ett ökat behov av HR-stöd.

HR är avgörande för några av våra största samhällsfrågor, från digitalisering, AI och innovation till kompetensbrist, livslångt lärande och en eventuellt stundande lågkonjunktur.

HR-rollen är idag mer central än någonsin och tar allt större plats i både strategiska och operativa frågor i våra verksamheter. Jag ser det som en otroligt spännande uppgift att tillsammans med alla professionella HR-kollegor utveckla HR:s roll och i slutändan även de organisationer och företag som verkar i Sverige, säger Lena Bjurner, tillträdande generalsekreterare och vd.

Lena Bjurner tillträder den 2 december 2019 och till dess går styrelseordförande Ulrika Spåls in som operativ i verksamheten.

Presskontakt:

Sveriges HR Förening
Elin Widmark, Kommunikation- och marknadsansvarig
elin.widmark@sverigeshrforening.se, 070-115 89 19

Publicerad: torsdag 24 oktober, 2019

Om Sveriges HR Förening:

Sveriges HR Förening är en branschförening med fokus på HR och personalfrågor. Föreningen arbetar för att stärka positionen för HR och löpande lyfta frågor som berör och bidrar positivt till HRmedarbetare i deras dagliga arbete.