Foto: Shutterstock

Forskning

Ny på jobbet: Ta det lugnt

Snabba beslut kan få långsiktiga konsekvenser.

Trots att de fått sitt jobb för att de anses ha både kunskap och erfarenhet så säger hela 74 procent av nyblivna chefer att de känner sig oförberedda för rollen. Och efter 18 månader har nästan hälften av dem misslyckats på den nya posten. 

Ofta beror det på att de fattar för snabba och mindre välgrundade beslut. 

Nyblivna chefer bör därför lägga band på sig själva innan de drar igång med en egen agenda som ska sätta deras prägel på företaget. De första snabba besluten som nybliven chef kan annars få följder som kan vara svåra att ändra på senare. 

Constance Dierickx, författare till boken High-Stakes Leadership: Leading Through Crisis with ­Courage, Judgment, and Fortitude, har varit rådgivare åt mer än femhundra chefer. 

Hon delar med sig av tre strategiska råd för att undvika förhastat beslutsfattande:

1 Hantera din iver. Många vill snabbt bevisa att det var rätt att anställa dem. Men innan du drar igång något – lär först känna dina nya kollegor och organisationskulturen.

2 Inhämta fakta från flera källor. Som ny vet du inte vem som är en pålitlig informationskälla – de flesta har en egen agenda. Det kan vara farligt att bli alltför influerad av en enda person.

3 Välj ett fokusområde. Det kan vara riskabelt att göra för mycket som ny chef – men det är lika farligt om det ser ut som att du inte gör några förändringar alls. Att hitta ett lämpligt fokusområde bygger på din kunskap om företaget och ger dig det förtroendekapital du behöver för att lyckas.

Publicerad: söndag 17 november, 2019