Ekonomi

Räkna med HR!

HR måste bli bättre på att koppla verksamheten till affären, menar Anders Johrén, expert på ekonomi kring personalfrågor och föreläsare på den kommande IHM-utbildningen Diplomerad HR Business Partner.

Behöver HR lära sig att räkna? Anders Johrén har länge jobbat med utbildning, utredningar och konsultation kring personalfrågor och vet bättre än de flesta att om HR ska bli mer framgångsrika i att argumentera för vissa insatser – då måste vi också prata ekonomi: Visa att insatserna är gynnsamma för affären. Anders Johrén tituleras nyckeltalsexpert och är medförfattare till böcker som Personalekonomi idag. Han är också en av föreläsarna i den utbildning som Sveriges HR Förening kommer att genomföra i mars tillsammans med IHM Business School: Diplomerad HR Business Partner. Anders medverkar i utbildningsblocket Affärsmannaskap och fördjupar sig i HR-funktionens bidrag till företagets långsiktiga lönsamhet och de nyckeltal som är avgörande. Det handlar om att koppla HR till affären, eller som Anders säger:

»Man måste kunna påvisa hur personalinsatser påverkar organisationens framgång. HR hävdar ofta att vissa insatser har effekter på medarbetarnas motivation och engagemang men man måste bli bättre på att tydligare visa på vilket sätt affären påverkas. Kan du inte förklara det, då kommer du inte att få gehör för dina insatser.«

Anders har sett hur många personalsatsningar varit mer eller mindre bortkastade:

»Det finns massor av exempel. Jag undviker helst att generalisera men jag har sett många satsningar på exempelvis friskvård som inte varit så väl underbyggda, åtminstone om det är hälsoeffekter du är ute efter.«

Det är också vanligt att hälsosatsningar är missriktade, hävdar Anders Johrén. Att de når och uppskattas av »fel« personer. Alla vet att regelbunden motion förbättrar konditionen, arbetskapaciteten och gör att vi klarar stress bättre. Men för att nå dit kan en halvtimmes rask promenad ett par gånger i veckan räcka långt. Det kan lyfta medarbetare från en låg konditionsnivå vilket har större effekt än att satsa på hård träning för de som redan är vältränade:

»Är du ute efter att uppnå en hälsostatus, då ska du försöka nå dem som har sämst kondition. Min erfarenhet säger mig att man ofta når de som redan tränar flera gånger i veckan. Då uteblir den breda hälsoeffektens fördelar. Möjligen blir man en mer attraktiv arbetsgivare, och det kan förstås vara ett syfte med en sådan satsning.«

HR kan ibland få avslag på sina idéer bara för att man inte förberett sig med rätt argument, menar Anders Johrén. Den som hävdar att en insats kommer att få en viss effekt, exempelvis sänkt sjukfrånvaro, kan lyckas bättre om hen presenterar ett ekonomiskt beslutsunderlag där kritiska värden visar vad som behövs för att tjäna in en föreslagen arbetsmiljöåtgärd.

»Min poäng är att HR måste bli bättre på att koppla sin verksamhet till affären. Man behöver inte kunna förutsäga på öret hur stor vinsten ska bli, men nyckeltal är underlag för verkligheten och hur den kan se ut. Siffror är förenklingar av verkligheten.« 

Text: Tommy Jeppsson
Foto: Peter Cederling

Publicerad: torsdag 12 december, 2019

Diplomerad HR Business Partner

Utbildningen för dig som vill arbeta affärsmässigt med HR.

Kursstart 5 mars 2020, Stockholm

Anmäl dig på sverigeshrforening.se

 

 

Kan du inte förklara hur insatserna påverkar organisationens framgång kommer du inte att få gehör för dem.

ANDERS JOHRÉN

Läser: Framför allt facklitteratur
på engelska och skönlitteratur på franska. Bra sätt att underhålla språk och kunskaper.

Dold talang: Högre personligt
rekord i höjdhopp än damernas världsrekord (2,09 meter).

Favoritplats: Stockholm.

Resmål: Påskön, men det var innan jag blev medveten om klimatkrisen. Numera åker jag nästan bara cykel och tåg.

Familj: 13-årig son.

Fritid: Egen motion.