Den nya professuren i HRM är knuten till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Foto: Shutterstock

VETENSKAP

I en ny roll

Stefan Tengblad är Sveriges första professor i Human Resource Management. Nu hoppas han på ett lyft för svensk forskning internationellt.

Grattis till professuren i HRM!
Var kommer du senast ifrån?

»Jag har varit professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde där jag har forskat mycket om medarbetarskap och vad som gör organisationer livskraftiga. Jag har även tittat på samspelet mellan medarbetare och chefer, hur vd-rollen har förändrats över tid, samt skrivit en bok om vad i ledarskapet som utmärker framgångsrika idrottsklubbar.«

Du blir Sveriges första professor inriktad helt på HRM – vad betyder det för ämnesområdet att det får en egen professur?

»Självklart har det forskats om de här frågorna i Sverige även tidigare men det har varit ganska uppsplittrat på olika discipliner och lärosäten. Med den här professuren hoppas jag att samarbetet mellan dessa ska kunna stärkas och att vi ska få tillgång till mer finansiering.«

Hur kommer det här att märkas internationellt?

»I professuren ingår att vi ska medverka i ett internationellt forskningsnätverk där vi kan göra jämförande studier av HRM-praktik i Sverige och ett fyrtiotal andra länder, så förhoppningsvis ska professuren leda till att svensk forskning om HRM får ett större internationellt genomslag.«

Vad kommer din egen forskning att inriktas på?

»Jag vill fokusera på personalfunktionen som sådan och det arbete som utförs där. Förhoppningen är att det ska hjälpa svenskt arbetsliv att utvecklas i positiv riktning när det gäller att ta tillvara mänskliga resurser på ett sätt som förenar produktivitet med god arbetsmiljö.«

Text: Karin Aase

Publicerad: fredag 10 januari, 2020
Foto: Cecilia Fransson

STEFAN TENGBLAD

… flyttar från Skövde till Göteborg, där han blir professor i Human Resource Management.