Kvinnor med en helkvinnlig inre cirkel av kontakter tjänar mer. Bild: Shutterstock

Karriär

Den inre cirkeln

Vad är skillnaden mellan manliga och kvinnliga nätverk?

Ett amerikanskt forskarteam har undersökt nästan 5 miljoner mejl som skickats mellan studenter på en businesskola. Vad forskarna framför allt intresserade sig för var hur många kontakter var och en av studenterna hade, och om de befann sig i utkanten eller i centrum av diskussionerna. Man fann då att män som hamnade i den översta kvartilen av aktivt nätverkande kontakter landade ett jobb efter utbildningen som i genomsnitt var 1,5 gånger bättre betalt än de i den understa kvartilen. 

För kvinnor var det också viktigt att befinna sig i centrum av diskussionerna, men dessutom behövde de en aktiv inre cirkel av endast kvinnliga kontakter. Kvinnor med den kombinationen tjänade hela 2,5 gånger mer i genomsnitt jämfört med dem med ett mindre starkt nätverk.

Publicerad: tisdag 14 januari, 2020