HR-professur

HR i fokus!

Sverige har fått sin första HR-professur. Vi var så klart på plats på invigningen på Handels i Göteborg och fångade sju HR-personligheter som berättade om vad detta kommer betyda nu och i framtiden.

KARIN ALLARD, 

föreståndare för centrum för global HRM samt universitetslektor på Göteborgs universitet.

Vad kommer satsningen på en professur betyda för HR i Sverige?

»Eftersom att det är den första professuren så sätter vi ju svensk HR på kartan, även i ett internationellt sammanhang. Centrum för global HRM ligger i Göteborg men har både ett nationellt och globalt uppdrag. Nu har vi en mycket större möjlighet att bygga upp en forskningsmiljö kring HR-frågorna än vad vi har haft tidigare.«

Vad är fördelen med att två fakulteter kan samarbeta?

»Det har stor betydelse. Vi brinner för att HR ska vara flervetenskapligt och nu är det ett samarbete mellan sociologi, arbetsvetenskap och företagsekonomi. Vi har olika perspektiv som ger en möjlighet att både skapa spännande forskningsfrågor och möjliggöra för förändring och en bred dialog inom HR.«

3 SNABBA

1. Det bästa med mitt jobb är…

»…variationen. Att jag får lära mig så mycket i samarbetet mellan akademin och våra partners, men också att jag får fokusera på vissa frågor och gå på djupet.«

2. God HR för mig är…

»…att man jobbar långsiktigt och tar med de etiska värdena.«

3. Om jag får bestämma så borde det forskas på…

»…allt från organisationsfrågor och digitalisering till etik och mångfald.«


JOHANNES SUNDLO, 

partner and advisor på The Talent Company.

Vad kommer satsningen på en professur betyda för HR i Sverige?

»Genom att vi har en professor som kan ta ansvar över att leda arbetet för professionen som helhet får vi en tydlig och stark röst. Det finns också någon att titta på och kopiera. När en första person har gjort någonting så kommer det ofta ett gäng efter, som ser att det är möjligt. Jag tror att professuren kommer skapa ett tryck underifrån som visar att det här är en väg man kan gå och att det är ett yrke som betyder någonting.«

Vilka är de största utmaningarna du ser inom HR just nu?

»Det är ingen nyhet i sig, men digitaliseringen driver på att vi behöver ställa om, tänka nytt och skifta kompetens. Från att ha varit ett manuellt arbete så blir HR allt mer digitaliserat och det kräver resurser. Dels behöver individen vara villig att lägga tiden själv, dels behöver företaget investera i att göra det här skiftet. Ju längre man väntar, desto dyrare blir kostnaden och desto större blir skiftet.«

3 SNABBA

1. Det bästa med mitt jobb är…

»…att jag får göra skillnad för människor.«

2. God HR för mig är…

»…att våga tro på att vi kan vad vi kan och våga stå upp för yrket.«

3. Om jag får bestämma så borde det forskas på…

»…hur arbetsliv och fritid glider ihop.«


LENA BJURNER, 

VD & Generalsekreterare på Sveriges HR Förening.

Vad kommer satsningen på en professur betyda för HR i Sverige?

»Det kommer att betyda väldigt mycket för HR i Sverige. Med en egen professur får vi större möjligheter att få fram relevant forskning: Att kunna arbeta evidensbaserat är viktigt och efterfrågat och att forska i svensk kontext är extra intressant. I vissa frågor, såsom inom talent management, kan det skilja en hel del mellan svensk och amerikansk kontext.«

Vad kommer professuren betyda för statusen för HR?

»HR är en väldigt viktig disciplin. Att jobba forskningsbaserat är viktigt för oss, liksom det är för andra kompetensområden. Professuren har blivit möjlig genom ett hårt och enträget arbete från ett antal personer under många år och jag är dem evigt tacksam för detta. I dag har deras engagemang burit frukt och det är bara att fira!«

3 SNABBA

 1. Det bästa med mitt jobb är…

»…att jag fått möjlighet att tillsammans med så många andra, som också har passion för HR, engagera mig i de just nu viktigaste och mest brinnande frågorna i våra företag och organisationer – och i samhället.«

2. God HR för mig är…

»…att arbeta med både profession och innovation och förstå vikten av att vara nyfiken och påläst kring vad som händer framåt. På så sätt kan man genom förändringen skapa en bättre upplevelse för medarbetarna.«

3. Om jag får bestämma så borde det forskas på…

»… det finns många frågor som utgår från hur vi ska göra det bästa för människan och medarbetaren i den digitala transformation som i princip alla går igenom nu. Måste jag välja ett område så är det kring hur vi åstadkommer effektivt och engagerande dagligt, livslångt lärande i våra organisationer och hur vi kan mäta effekten av det vi gör.«


JOHANNA FLANKE, 

HR-direktör på Rise samt ordförande för centrum för global HRM, advisory board.

Vad kommer satsningen på en professur betyda för HR i Sverige?

»Fantastiskt mycket tror jag. Att ha en professur ger stolthet och cred till vår profession. Vi kommer kunna fortsätta att skapa plattformar för möten som leder till lärande mellan akademi och HR-kollegor. Vi inom HR ser ett stort behov av att kunna bidra till att ställa om till ett livslångt lärande.«

Vilken typ av förändring tror du att professuren kan bidra till?

»Det som är häftigt är att vi nu kommer kunna knyta doktorander till professuren. Som HR-student kan du då fortsätta din resa ännu längre inom akademin om du vill. Man har delvis kunnat forska inom området innan, men nu kan man bli ett gäng som tillsammans med professorn doktorerar inom olika delar av HRM. Att just skapa team med forskare och doktorander tror jag är avgörande för att vi ska finna lösningar på morgondagens utmaningar.«

3 SNABBA

1. Det bästa med mitt jobb är…

»…alla möten med passionerade medarbetare.

2. God HR för mig är…

»…stor förståelse för den verksamhet man är en del av.«

3. Om jag får bestämma så borde det forskas på…

»…HR:s roll för innovation.«


PER THILANDER, 

föreståndare för Centrum för global HRM samt universitetslektor i management och organisation på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vad kommer satsningen på en professur betyda för HR i Sverige?

»Det görs väldigt många bra saker inom HR i Sverige i dag, både forskningsmässigt och i yrkesutövandet. Den här satsningen kommer innebära att man får en annan fokusering utanför HR-området och att vi får upp frågorna kring HR på styrelsers, ledningars och andras agenda. Jag tror även att det kan bidra till att stärka svensk konkurrenskraft, hållbarhet, arbetsliv och utveckling.«

Hur ska professuren kunna prioritera vilken forskning som är mest relevant?

»I och med att vi har en centrumbildning som heter Centrum för global HRM så har vi i dag ett samarbete med 15 olika organisationer. De representerar inte på något sätt en total flora av alla organisationer eller alla perspektiv, men de är tillräckligt många för att i sin tur kunna hämta information från alla håll och kanter. Vi kommer aldrig kunna ta ett heltäckande perspektiv, men de stora aspekterna kommer vi att kunna fånga in genom dialoger med våra samarbetspartners.«

3 SNABBA

1. Det bästa med mitt jobb är…

»…att jag får träffa väldigt många spännande människor, göra saker som jag trivs med och också utmana mig själv.«

2. God HR för mig är…

»…att balansera många olika perspektiv. Det finns inte bara ett sätt som är rätt.«

3. Om jag får bestämma så borde det forskas på…

»…den tekniska utvecklingen i samhället och hur detta påverkar människor i organisationer.«


TOBIAS ODERVÅNG,

medlems- och utbildningsansvarig på Sveriges HR Förening.

Vad kommer satsningen på en professur betyda för HR i Sverige?

»Evidensbaserad HR är viktigt. I dag kan HR upplevas lite flummigt och beslut kan ibland fattas på magkänsla. Detta är ett steg mot att vi i stället bygger organisationer på någonting som är beprövat och som vi vet fungerar. Det kommer att ge ytterligare tyngd och trovärdighet kring HR-frågorna.«

Vilken typ av forskning tycker du saknas i dag?

»Det saknas en del kunskap kring hur framtiden kommer se ut kopplat till samspelet mellan människa, maskin och AI. Men jag saknar även mer forskning kring lärande. Många har identifierat att vi står inför en enorm kompetensbrist och att alla behöver kompetensutvecklas. Finns det då en forskning som säger: ›Det är så här vi ska göra och det här är resultatet det leder till‹, så kommer människor bli tryggare och lärandet bli en naturlig del. «

3 SNABBA

1. Det bästa med mitt jobb är…

»…att få vara nära alla fantastiska människor som verkar inom HR och bidra till att utveckla HR-professionen.«

2. God HR för mig är…

»…att skapa förutsättningar för medarbetare och ledare att känna en glädje i att prestera och utvecklas.«

Om jag får bestämma så borde det forskas på…

3. »…allt som hjälper oss att förstå hur vi på bästa sätt skapar engagemang och ständigt lärande.«


STEFAN TENGBLAD,

professor i Human Resource Management, HRM, vid Göteborgs universitet.

Vad kommer satsningen på en professur betyda för HR i Sverige?

»Jag hoppas att det kan bidra till att stärka yrkesidentiteten och samhörigheten. Samtidigt blir det lättare för forskningen att komma ut i praktiken. Det ger en bra samverkan mellan akademi och arbetsliv. Jag tycker att det är en väldigt rolig utmaning att få jobba nära arbetslivet och partnerföretag, samt att kunna ägna mig åt tvärvetenskaplig forskning kring HRM.«

Definiera dig själv som professor. Vem är du?

»Jag är en forskare som intresserar mig mycket för framgångsrika organisationer – vad som kännetecknar dem, hur man kan jobba, hur man lär sig att bli bättre och hur man arbetar med förändring. Jag har tidigare forskat mycket kring medarbetarskap – vad det är och vad det kan vara i olika organisationer. Medarbetarrollen är ju ganska krävande i dag och där behöver man kanske jobba närmare varandra än var för sig.«

3 SNABBA

1. Det bästa med mitt jobb är…

»…att det är så intressanta arbetsuppgifter.«

2. God HR för mig är…

»…att man tar tillvara på den mänskliga förmågan på bästa sätt, så att medarbetare kan vara sina bästa jag.«

3. Om jag får bestämma så borde det forskas på…

»…hur yrkesrollen utvecklas och förändras.«


Foto: Anders Bergstedt
Text: Caroline Gollungberg

Publicerad: torsdag 23 januari, 2020