Strategi

Alla måste med!

Varumärkesstrategen Malin Berglund har lett många förändringsresor och vet hur man undviker spretiga resultat.

»Alla vet att det är människor som förändrar företag men alla förstår inte vad som krävs för att fånga hela organisationens uppmärksamhet och få den att säga ›jag är med!‹. Att skapa motivation och lust att förändras. Det finns en övertro på vad mellanchefer klarar på egen hand. Alla måste förstå vad de behöver göra annorlunda och känna sig motiverade att träna på det nya«, säger Malin Berglund.

Hur kan man träna på »det nya«? 

»Man kan skapa känslan av ett kreativt laboratorium internt där både chefer och medarbetare känner att de kan testa att göra saker på nya sätt utan att det behöver bli rätt på en gång. Därefter gäller snarare ett ›bootcamp‹ där man både som individer och team får tekniker och metoder för att etablera nya vanor och att vinsten av förändringen blir tydlig«, säger hon.

Som varumärkesstrateg i mer än 15 år, har Malin Berglund upplevt att de verktyg som använts för implementering ofta varit ineffektiva och att vikten av att hålla ihop förändringsresan under lång tid har underskattats. 

I dag hjälper hon och Akt.Agency företag i alla branscher att uppmuntra och sätta fart på förändringsprocesser, oavsett om det handlar om en strategi, värderingar, nya arbetssätt eller hela verksamheten.

»Skapa känslan av ett kreativt laboratorium där både chefer och medarbetare känner att de kan testa att göra saker på nya sätt.« 

»Det är vanligt att ›allt blir viktigast‹, att man lassar på organisationen information och aktiviteter utan att prioritera, strukturera, i vilken ordning saker behöver göras och hur man får jämn kvalitet i genomförandet«, säger hon. 

»Det handlar också om storyn som håller ihop förändringsresan och vilket innehåll i olika faser som kommer att göra förändringen intressant och relevant för medarbetarna. Hur man designar resan. Sedan handlar det om mätbarhet och hur man säkerställer att resultaten från processen tas till vara på ett strukturerat sätt.« 

Bland sina egna kunder lyfter Malin Berglund gärna fram dels Vattenfall: »De förstår att det krävs uthållighet för att förändra företagskulturen så de kan nå målet att möjliggöra en fossilfri livsstil inom en generation.« Dels matvarukedjan Willys: 

»Där är jag imponerad av strukturen de har för att stötta chefer på alla nivåer. Willys har ett bra samarbete mellan HR, marknad och linjen, vilket är en framgångsfaktor.«

Malin Berglund får ofta höra att människor inte vill förändras och att det är jobbigt med förändring.

»Det är en sanning med modifikation«, säger hon. »Om jag känner att värdet av förändringen är tillräckligt stort och verktyget som jag erbjuds för att göra den är tillräckligt bra, då kan förändring vara härligt. De företag som lyckas har på ena eller andra sättet skapat lust till förändring och gett sina chefer och medarbetare förutsättningar för att göra saker på nya sätt i det dagliga arbetet.«

Text: Henrik Lenngren
Foto: Peter Cederling

Publicerad: onsdag 12 februari, 2020

MALIN BERGLUND

Ålder: 47 år.

Familj: Man och två döttrar.

Bor: I Nacka.

Gör: Partner på Akt. Agency, en byrå som hjälper företag att engagera chefer och medarbetare i det som har störst betydelse för varumärket och affären.

Motto: »Inhale, exhale, repeat. Det handlar om att hitta balansen mellan att ge energi och få energi, prestation och återhämtning. Varje dag.«

Okänd talang: »Jag berättar gärna glatt om alla talanger jag tycker att jag har så dyker det upp någon ny får den inte vara okänd länge, haha.«