HR 2020

Slaget om talangerna

Vilken är den viktigaste HR-frågan 2020? Under våren möter vi en rad stora HR-personligheter som ger sin syn på saken. Nummer 2 i vår serie är Anna Stenberg, founder, WES.

»Det finns inget viktigare än att vinna slaget om talangerna. Allt fler företag inser att man måste leda på ett mer modernt och framtidsorienterat sätt, och skapa en attraktiv företagskultur. Det finns en stark koppling mellan tillväxt och ett värderingsstyrt, inkluderande ledarskap. Dagens talanger väljer arbetsgivare efter vilken typ av ledarskap och vilka värderingar som präglar företaget. Lön eller titel är inte lika viktigt som företagets DNA. Fler företag har förstått att det är avgörande att utveckla sina chefers förmåga till ett mer individanpassat och syftesdrivet ledarskap – mer än tidigare och på ett annat sätt. Många organisationer tränar bara sina unga ledare. De erfarna, som lett stora organisationer länge, tror sig ofta vara fullfjädrade ledare bara för att de varit med länge, men tiden är föränderlig och det är ofta den gruppen som behöver uppdatera sitt ledarskap för att en kulturförändring ska kunna ske. Det är viktigt att poängtera att man inte bara konkurrerar om kompetens med sina närmaste konkurrenter i regionen. Dagens talanger har hela världen som sin spelplan.«

Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: torsdag 13 februari, 2020