undersökning

Så bidrar hr 
till bättre hälsa

Sjukskrivningarna kostade 64 miljarder förra året, visar en rapport från Skandia. Psykisk ohälsa står nu för hälften av diagnoserna. Vad kan HR göra för att bryta trenden?

Varje år räknar Skandia på vad sjukskrivningarna kostar i form av förlorade skatteintäkter och produktionsbortfall. 64 miljarder 2019 – mer än försvaret och krisberedskapen – är exklusive vård och rehab. 

Kristina Hagström är rapportförfattare och hälsostrateg på Skandia.

»Det är en enormt viktig uppgift för HR med förebyggande arbete. Och då inte något friskvårdsbidrag på tusen spänn utan riktiga åtgärder, som att tillgängliggöra psykolog eller fysioterapeut i organisationen.«

»Viktigt är också att möjliggöra att söka hjälp under sekretess. Vissa saker har arbetsgivaren inte med att göra – som skilsmässa ­eller sorg – men de påverkar hur jag mår och min prestation. Det kan ju också vara själva arbetsplatsen som är problemet.«

Brantast stiger siffrorna över psykisk ohälsa. Den står nu för hälften av sjukskrivningarna. Nyligen framkom att unga i dag sover i genomsnitt en timme mindre per natt jämfört med för tio år sedan. Och blir mer stressade.

»Det är otäckt att se hur s­vårigheterna att hantera livet, och arbetslivet, växer bland unga«, ­säger Kristina Hagström. »Vi är på väg att få en folksjukdom i stressrelaterad ­problematik.«

Vad brister i arbetskulturen?

»Påkopplingen hela tiden, både privat och i arbetet, gör att folk går sönder. Det är en viktig lärdom, att inte släppa taget och tänka: ›Men det där är privata problem, det är inte vår sak.‹«

»Bristerna finns alltså i att reagera reaktivt när ohälsan redan är ett faktum, dessutom att det saknas tid för återhämtning. Vi vet att det tar jäkligt lång tid att komma tillbaka om man väl har blivit utmattad.«

Kristina Hagström menar att vi behöver skapa ett klimat där vi ser varandra. Och att ledningen förstår att det kostar att producera sjuka«. 

Text: Niklas Wahllöf
Illustration: Valero Doval

Publicerad: tisdag 25 februari, 2020