BIld: Shutterstock

förstadagsintyget

Viktig information!

Vad gäller vid bedömningen av utfärdande av förstadagsintyg i ljuset av den pågående pandemin? Sveriges Företagshälsor, som är företagshälsovårdens branschorganisation, har tillsammans med chefsläkargruppen förtydligat sina rekommendationer för att underlätta hanteringen. HR People publicerar här Sveriges Företagshälsors utlåtande i sin helhet.

Med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) i Sverige rekommenderar Sveriges företagshälsor, på inrådan av branschens chefsläkare, att generella arbetsoförmågebedömningar vid utfärdade förstadagsintyg* i första hand ska ske per telefon- eller videokonsultation**.

Sedan tidigare rekommenderar Sveriges Företagshälsor, på inrådan av branschens chefsläkare och i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv, att potentiella smittbärare och personer med symptom bör kontakta 1177. Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13.

Behov av läkarintyg för ansökan om smittbärarpenning hänvisas till den ordinarie hälso- och sjukvården som har beredskap för att hantera detta.

Mer information om viruset och dess spridning hittas lättast på följande sidor:

Arbetsgivare är självklart välkomna att kontakta företagshälsovården för stöd i hur de kan hantera den oro som kan uppstå i arbetsgrupper eller på arbetsplatser med anledning av den uppkomna situationen.

* En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg  styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och  med den första dagen av varje kommande sjukperiod enligt Lag om Sjuklön 10 § första stycket 2

** Oavsett COVID-19-spridning behöver en vårdgivare som en företagshälsa av patientsäkerhetsskäl ta hänsyn till smittrisken för andra kundanställda patienter så väl som de anställda på våra enheter.

Publicerad: fredag 6 mars, 2020