HR 2020

Den hållbara organisationen

Vilken är den viktigaste HR-frågan 2020? Under våren möter vi en rad stora HR-personligheter som ger sin syn på saken. Nummer 3 i vår serie är Anna Strid och Åse Swedin, Managing Partners, People Experience.

»Utöver allt spännande som vi är mitt uppe i såsom AI, RPA, VR, och agila arbetssätt tror vi att ›people sustainability‹, alltså hållbarhet i organisationer, kommer att få mer utrymme. Vi pratar mycket om ›happy & healthy‹. Det är faktiskt kärnan i vår egen värdegrund. Vi är övertygade om att organisationer som lyckas skapa hållbara och välmående medarbetare ökar både engagemang, produktivitet och lönsamhet. Det minskar också behovet av att rekrytera nytt hela tiden, något som är oerhört kostsamt. Det handlar inte om att man som arbetsgivare ska vara kravlös utan, tvärtom – att arbeta mot en tydlig vision. Man ska genom klara mål och uttalade förväntningar, ett inkluderande ledarskap och en sund värdegrund skapa tillit, flexibilitet, lärande, transparens och självledarskap. Att främja en hälsosam och snäll kultur är viktigt, en kultur med tillit och omtanke utan vassa armbågar!

Det handlar också om ett hållbart förändringsarbete med prioriterade satsningar. Vi träffar många organisationer där vi märker att medarbetarna är trötta på ständiga nysatsningar med nya system, projekt och omorganisationer. Det är inte hållbart. Slutligen, handlar det om ett hållbart ansvarstagande och ett socialt medarbetarengagemang. Vi ser att det finns en kraft i samhället där medarbetare vill ta ett socialt ansvar även i sitt arbete för att bidra till en bättre värld. Employee activism – det kommer!«

Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: måndag 9 mars, 2020