Bild: Shutterstock

Ledarskap

Lönsamma beslut

Med kvinnor i styrelsen tas mognare beslut och vinsten ökar, visar studier.

Flera studier de senaste decennierna har visat att bolag med kvinnliga ­styrelseledamöter når bättre resultat. Frågan har dock varit: Varför? ­Harvard Business Review har grävt djupt i ­under­sökningarna och tror sig ha svaret. Kvinnliga styrelseledamöter tenderar att bättre dämpa manliga vd:ars kaxighet och överdrivna självförtroende. Därmed sker ett mindre aggressivt risktagande och bättre investeringsbeslut tas. Där ledare med hår på bröstet främjar riskfylld resultatjakt tar kvinnor beslut grundade på frågans hela komplexitet, dessutom tycks enstaka kvinnor i styrelsen ha lättare för att framföra mindre likriktade sanningar då de inte behöver förhålla sig till något grabbnätverk. Och materialet är inte litet: data från 1 629 amerikanska bolag mellan 1998 och 2013 har analyserats. Särskilt sticker resultatet från 516 bolagsaktiers utveckling under finanskrisen 2007–2009 ut. Med så lite som en enda kvinnlig styrelseledamot (och ännu tydligare: en kvinnlig vd) visades en mer försiktig hållning och tydliga positiva effekter på allt från marknadsvärde till avkastning på tillgångar och kapital.

Publicerad: onsdag 25 mars, 2020