Coronakrisen

Stärkta ur krisen

Sedan 2012 har elektonikjätten Haier delegerat och decentraliserat för att vara förberedda på en eventuell världskris. Det betalar sig nu.

Coronakrisen har, bland annat, avslöjat att system och organisationer som vanligtvis är billiga och effektiva blir väldigt oflexibla i kristider. Många sektorer har förlitat sig på täta och geografiskt långa leveranskedjor i stället för reservlager, där en svag länk får ödesdigra konsekvenser – för ingen kan ju bygga en bil med 99 procent av delarna. 

Kinesiska Haier Group, en av världens största tillverkare av hushållsapparater, har kunnat köra sina fabriker med full kapacitet tack vare en distinkt organisation, rapporterar MIT Sloan Management Review.

Omorganiseringen som förberett Haier för coronachocken inleddes för åtta år sedan efter Mers-utbrottet, och är vida omskriven som ett mönsterexempel. Vd Zhang Ruimin gav koncernens mellanchefer ett ultimatum: Få sparken eller bli egenföretagare. Det var »det svåraste beslut« Zhang Ruimin någonsin fattat, men han förvandlade organisationen från ett antal monolitiska avdelningar till cirka 4 000 småföretag med max 10–15 anställda.

De chefer som stannade fick beslutsfattande befogenheter och makten att anställa personal eller att kontrollera distribution. Haier introducerade också flera interna plattformar för att underlätta transaktioner mellan företagen.

»Under februari var de ensamma om att ­leverera 99,8 procent av sina beställningar över hela världen.«

Under virusutbrottet har Haiers mikroföretag kunnat agera snabbt för att minska störningar och koncernen som helhet har återhämtat sig snabbare än konkurrenterna – under februari var de ensamma om att leverera 99,8 procent av sina beställningar över hela världen. 

En fullskalig organisationsomvandling som Haiers är omöjlig över en natt, men det finns några åtgärder företag kan vidta för att krissäkra även på kort sikt.

Demokratisera beslutsprocessen. Låt tvärfunktionella team fatta beslut utan att behöva rapportera allting. Att öka autonomin, även provisoriskt, är ofta skrämmande, men lita på dina teams förmågor. 

Omfamna enkelt ledarskap. Teknikjättar som Amazon ger en ledare ett enda problem att lösa med en specifik budget och deadline. En tydligt definierad roll kan maximera fokus och minimera distraktioner – åtminstone kortsiktigt. 

Kommunicera tydligt och öppet. Ledare måste använda sig av digitala arbetsflöden, spela in möten och gör dem tillgängliga för alla i organisationen. Denna modell ger nyckelinformation som anställda behöver, ökar förtroendet och tydligheten. 

Prioritera en liten uppsättning digitala samarbetsverktyg. Ofta hindras intern kommunikation av äldre system och väntan på beslut. Tänk användarvänligt och snabbt.  

Text: Mari Janson
Illustration: Maja Norrby

Publicerad: fredag 17 april, 2020