HR NU 2020

Träffa talarna!

När förutsättningarna för fysiska möten och events har förändrats ställer vi om och arrangerar HR NU digitalt. Här träffar du fem av talarna – och läser mer om eventet.

Vi frågade talarna på HR NU: Hur skapar man det ultimata medarbetarskapet?

Fånga in idéerna

»När du börjar en ny anställning kommer du till den nya arbetsplatsen med drömmar, förhoppningar och ambitioner. Du vill göra något bra och du vill bidra, du kanske till och med vill göra karriär. Men vad händer sedan?

Hur gör vi som arbetsgivare för att faktiskt dra nytta av den positiva energi och de nya perspektiv som kommer in i organisationen och hur använder vi oss av den kunskap som redan finns?

Många gånger fokuserar vi för mycket på att informera medarbetarna om hur saker och ting är, snarare än att diskutera hur det skulle kunna bli. Tänk så många lösningar på problem som verksamheter går miste om, bara för att ingen frågar!

Det är i bristande involvering och lyhördhet som engagemanget dör. Om vi i stället lyckas fånga in alla idéer och drömmar och sedan riktar dem mot ett gemensamt mål, då kan vi nå hur långt som helst.

Det ultimata medarbetarskapet blommar bara ut genom genuin involvering, ömsesidig nyfikenhet och dialog.«


Good enough!

»Jag tänker att det till att börja med handlar om att sluta söka efter det optimala, det kan skapa motsatt effekt i form av polarisering och psykisk ohälsa.

I stället bör vi fokusera på att bygga en kultur där det är okej att vara ›good enough‹, där jag som individ får vara mitt fulla jag och där grunderna för psykologisk trygghet läggs.

Alla individer har en naturlig inre drivkraft. Enligt forskning på området, SDT (self determination theory), bygger den på tre grundstenar: egenbestämmande, känsla av kompetens och social meningsfullhet.

Vi behöver vara lyhörda och anpassa oss efter varandras behov och olikheter. No size fits all.«


Vikten av återhämtning

»En medarbetare som aldrig känner att den är helt ledig kommer inte att bidra optimalt på sin arbetsplats. Jag vill därför slå ett slag för att man ger alla medarbetare mer kunskap om sömn – vår viktigaste resurs för balans och återhämtning. Var tredje person i västvärlden sover nämligen för lite och WHO har förklarat sömnbristen i västvärlden för epidemisk. Här behöver modiga ledare föregå med gott exempel och inte sprida myter om att man klarar sig på fyra-fem timmars sömn. Sömnen påverkar nämligen våra beteenden vare sig vi vill det eller ej, och att bortse från den aspekten är ungefär lika smart som att bortse från att medarbetare behöver lön.«


Våga misslyckas!

»En sak jag sett när jag forskat på kreativitet i organisationer är att medarbetarnas initiativtagande ofta hindras av rädsla för misstag. Ett sätt att undvika det kan vara ett slags ›best failed practice‹, alltså att man lyfter fram misslyckanden på ett konstruktivt sätt, och tittar på dem dels för att lära av dem men också för att hylla försöket, och visa på att man uppskattar att medarbetarna tar initiativ.«


Gemensamma mål

»En medarbetare har i dag ansvaret för allt från utveckling av sina arbetsuppgifter till ren kundnytta, vilket ställer höga krav på ett fungerande medarbetarskap. 

Chefens uppgift är att ge de bästa förutsättningarna för att medarbetaren ska kunna ta detta ansvar. Då gäller det att skapa forum och plattformar för lärande hos medarbetarna. 70 procent av lärandet sker direkt i jobbet!

Det handlar också om att låta medarbetarna själva sätta upp de viktigaste kriterierna för ett gott medarbetarskap.

Ett sätt är att låta medarbetarna veckovis eller dagligen utvärdera sig själva och gruppens resultat mot uppsatta mål.«


Publicerad: fredag 17 april, 2020

HR NU 2020

Samma event, nytt format

I stället för att HR NU arrangeras som ett fysiskt event kommer varje programpunkt bli ett webbinarium på HRNU.se. Till varje webbinarium släpps även ett datum för en uppföljande digital diskussion på Zoom med möjlighet att ställa frågor till talaren. Med start i april släpps webbinarium och de digitala diskussionerna löpande. Läs mer här!