Aktuellt

»Just nu tänjer vi alla på gränser«

Carina Malmgren Heander har suttit som ledamot i Sveriges HR Förenings styrelse i två år. Nu tar hon över ordförandeklubban och HR People ställde några snabba frågor till HR-direktören på SAS.

Vi börjar med sportfrågan: Hur känns det?

»Roligt och hedrande!«

Hur kom det sig att du tackade ja till att sitta i styrelsen från början?

»När jag fick frågan av valberedningen 2018 tyckte jag spontant att den profil de sökte passade mig, och det var ett spännande tillfälle att vara med och utveckla HR-arbetet.«

På vilket sätt är Sveriges HR Förening viktig?

»Den är viktig ur många aspekter. För det första för att den samlar de som vill känna ett sammanhang, och blir därmed ett nätverk där man kan dela erfarenheter och utvecklas som individ och som organisation. För det andra är Sveriges HR Förening viktig som en röst i det offentliga rummet, som språkrör och auktoritet. Det som det i slutändan handlar om är ju hur våra förmågor kan utvecklas och göra skillnad, och alla som jobbar med ledarskap och det mänskliga kapitalet ska kunna hitta sina likar här.«

Berätta om dina visioner för föreningen och framtiden!

»På årsmötet klubbade vi visionen ›Tillsammans skapar vi framtidens HR-historia (– sedan 1921)‹. Det känns klockrent att jobba framåt men med perspektivet att arbetet ska göra beständiga avtryck, vi bygger vidare på de tankar och visioner som Kerstin Hesselgren hade när hon grundade föreningen 1921 – och vi fortsätter att skriva historia.«

Ge ett exempel?

»Visionen är nedbruten i många mindre delar, ett konkret exempel är att vi vill knyta ihop forskning inom HR, där vi ju fått den första professuren i Göteborg, med föreningen. Sedan vill jag att vi ska undersöka framtida sätt att jobba på, vad kommer till exempel den sociala distanseringen och digitaliseringen att få för konsekvenser för arbetslivet, och fortsätta att ta tillvara på människors olikheter och engagemang.

Berätta kort om din yrkesbakgrund.

»Jag är civilekonom och har arbetat främst inom industrin, på Sandvik och ABB, både som HR-ansvarig inom koncernerna och med affärsansvar. Det är värdefullt att gå mellan HR och linjen.«

Vad är roligast?

»Var sak har sin tid. Det var inte planerat att gå in i HR, men jag tänkte att jag kunde göra ett bra jobb, och när jag sedan gick in i linjen som affärsansvarig var det med nya erfarenheter, som jag sedan tog med mig in i nästa HR-uppdrag. Kundansvar och förhandlingar är kul och det har varit min ledstjärna att förstå affären i alla bolag som jag arbetat i.«

Det måste vara bråda dagar nu, hur hinner du med ordförandeuppdraget?

»Just nu tänjer vi på gränserna, det är tydligt för alla inom HR. Både med krisen i sig och konsekvenserna av den. Men mycket med uppdraget sammanfaller med det jag gör dagligdags och vår nya generalsekreterare Lena Bjurner är fantastisk och har ett bra team på kansliet. Vi har styrelsemöten fyra gånger om året och tanken är att Lena och jag interagerar på veckobasis, eller bollar när hon vill.« 

Vad utmärker dig som ledare?

» Ja, vad ska jag säga … Jag är väldigt tydlig med vad jag vill och vad jag förväntar mig, jag ger stort förtroende och min utgångspunkt är att alla vill och kan ta ansvar och måste få de bästa förutsättningarna för det. Det är i alla fall min ambition, sedan får andra bedöma om jag lever upp till den!«

Fotnot: Övriga förändringar i styrelsen är att Cecilia Lundin, Senior Vice President och Head of Group People & Brand på Telia, är ny ledamot. 

Text: Mari Janson

Publicerad: måndag 27 april, 2020

CARINA MALMGREN HEANDER

Född: 1959.

Yrke: Executive Vice President & Chief of Staff på SAS sedan 1 januari 2015.

Bakgrund: Bland annat Electrolux, Sandvik och ABB.

Externa styrelseuppdrag: Svedbergs, Scandinavian Track Group.

Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet.

Aktuell: Som ny ordförande i Sveriges HR Förening.