Charlotte Mattfolk, vd för IAMAI

Ny utbildning!

Strategisk scenarioplanering

Sveriges HR Förening arrangerar i samarbete med IAMAI en digital utbildning om scenarioplanering.

Utbildningen hjälper dig att förbereda organisationen på vad som kommer efter coronakrisen. Programmet är utformat som en serie webinar med konkreta uppgifter, verktyg och material som ger dig kunskap om hur du tar fram en framtidssäkrad strategi och handlingsplan med hjälp av scenarioplanering där HR, medarbetare och organisation är i fokus. Vi utgår från scenarier på temat ”Det nya samhället efter corona”, som är framtagna genom djupintervjuer med ledare inom olika verksamhetsområden och med ett extra fokus på HR. Charlotte Mattfolk, vd för IAMAI, kommer hålla i utbildningen. Med över 500 genomförda framtidsstudier är Charlotte en av våra mest erfarna och kunniga inom AI och scenarioplanering.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen här.

Publicerad: tisdag 5 maj, 2020